Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se da je jedan čovjek u toku hadžskih obreda obavljao sa’j između Safe i Merve jašući na konju, a oko njega su bile njegove sluge koje su mu oslobađale put gurajući i udarajući ostale hodočasnike. To je naljutilo hodočasnike, pa su zurili u njega šibajući ga svojim pogledima.

Nekoliko godina kasnije, jedan od hodočasnika koji je bio prisutan kad je ovaj obavljao sa’j između Safe i Merve jašući na konju, vidio ga je kako prosjači na jednom mostu u Bagdadu.

Prišao mu je i upitao: ”Zar ti nisi onaj koji je te i te godine obavljao hadž jašući na konju, dok su ispred njega išle njegove sluge gurajući i udarajući hodočasnike da bi mu oslobodili put?”

Prosjak je odgovorio: ”Da, to sam bio ja.”

Čovjek je upitao: ”A šta te je dovelo u ovaj ponižavajući položaj?”

Prosjak je odgovorio: ”Bio sam ohol na mjestu na kojem i velikani pokazuju poniznost, pa me je Allah ponizio na mjestu na kojem se poniženi uzdižu i ohole.”