Mi smo trenutno oni koji iščekuju i koji znaju da će im neko doći u goste. Ovaj gost ne dolazi iznenada, nego se najavio. Znamo da nam dolazi mjesec ramazan. Iščekujemo utrku dobrih dijela. Ne govorimo o blagodatima ramazana jer se trenutno ne nalazimo u njemu, ali ga čekamo. Kako se mi ponašamo u fazi čekanja? Vjerovatno smo nestrpljivi i stanje naše duše je nemoguće opisati. Naša srca trepere. Zapitajmo se šta je sa našim djelima? Da li su ovi dani prije ramazana isti kao i prije mjesec dana? Da li su naši dani ša’bana drugačiji? Jedan pedagog je rekao: ”Kada želiš da u nečemu uspiješ, sjedi i zapiši kako zamišljaš njegov kraj.” Zapišimo kako zamišljamo zadnju noć mubarek mjeseca. Onu noć kada su već ispeglana bajramska odijela. Tada ćemo imati cilj, pa počnimo planirati vračajući se unazad.

BLAGODATI MJESECA ŠA’BANA
Mjesec ša’ban je mjesec hidžretskog kalendara. On ima značenje širenja ili dostavljanja nečega. Zašto? Imamo tri mišljenja historičara u vezi sa ovim: Prva skupina kaže da je razlog tome jer se pojavljuje između dva velika mjeseca. Druga skupina kaže da on dostavlja mjesec ramazan. Treća skupina je mišljenja da se u njemu spuštaju velike blagodati i da se u njemu uzdižu djela Uzvišenom Allahu. Vidimo da ovaj mjesec ima velike vrijednosti. Kako vjernici osjećaju ša’ban, mjesec koji dolazi sa tako velikim dobrima i pri tome najavljuje mjesec koji donosi još više blagodati? Ako se zapitamo kako su se srca prvih muslimana osjećala, dovoljno nam govori podatak da su svoje trgovine zatvarali u ša’banu i ramazanu kako ih trgovina ne bi ometala. Tako su oni doživljavali ova dva mjeseca.

Usama b. Zejd, radijallahu anhu, kazuje: „Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Allahov Poslaniče, nisam vidio da više postiš u nekom mjesecu nego što to činiš u mjesecu ša’banu?’, a on je odgovorio: ‘To je mjesec u kojem su ljudi nemarni prema postu, a nalazi se između redžeba i ramazana, i to je mjesec u kojem se djela podižu Uzvišenom Allahu, pa ja volim da se moja djela podižu dok postim.’“ (AHMED I NESAI, A DOBRIM GA JE OCIJENIO ŠEJH ALBANI)

Aiša, radijallahu anha, nam je prenijela da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, toliko postio u mjesecu ša’banu da je mislila da nikada neće prestati. Činjenica je da mnogi muslimani zanemaruju ovu stvar u mjesecu ša’banu. U trci za dunjalukom zaboravimo trku za dobrim djelima. Vidimo da je ovaj mjesec veoma važan kada je on, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da se u ovom mjesecu djela uzdižu i da voli da se njegova djela uzdižu dok posti. On je ovim opisom podstaknuo ummet da je najveća ibadetska osnova ovog mjeseca upravo post. Naviknimo naše duše da postimo ša’ban prije nego nam nastupi ramazan. Učenjaci kada navode koristi posta, između ostalog spominju ovaj hadis:

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Ko posti jedan dan na Allahovom putu Allah će udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset godina.“ (BUHARI I MUSLIM)

Ashabi su na ovakav način doživljavali ša’ban. Dešava nam se da kada nastupi mjesec ramazan, prvi dani nam budu teški. Priznat ćemo da su savjeti za glavobolju dobri, ali to je žalosno. Zar smo mi ummet koji posti samo ramazan? Učenjaci navode da se čovjek priprema u ša’banu kako bi izbjegao neprijatnosti navikavanja tijela na post. S’ druge strane reći ćemo da je lahko naviknuti stomake da se sustežu od hrane. Lahko je imati zdrav želudac i ukoriti ga, ali mnogo je teže ukoriti drugi bitniji organ.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „U tijelu ima jedan organ, koji kada je dobar, bude dobro cijelo tijelo, a kada je pokvaren, bude pokvareno cijelo tijelo, taj organ je srce.“ (BUHARI I MUSLIM)


Naša srca prije ramazana ne smiju biti bolesna, umorna od grijeha, zavisti, nemara, mržnje, sumnjičenja. Takvih srca ramazan ne smijemo dočekati. U mjesecu ša’banu očistimo i oporavimo naša srca. U ovom mjesecu uzimamo lijek kako bi kasnije bili zdravi. U njemu čistimo srca kako bi dočekali ramazan onako kako jednom vjerniku to dolikuje. Ne dopustimo sebi da ramazan dočekamo ljuti i nervozni. Bošnjakinje su poznate po generalnom čišćenju svojih kuća. Prvog dana ramazana kada nam kuća bude blistala, neka blistaju i naša srca. To nam je potrebnije. Oslobodimo srca od zarobljenika. Ko su oni? To su grijesi. Stavili smo na srce katanac a njegov ključ predali šejtanu. Još malo dana imamo kako bi oteli šejtanu ključ i srce oslobodili od zarobljenika. Ako to ne uradimo, spriječit će nas sutra u ibadetu. Ne dočekajmo dane kada se šejtani stave u okove a naši ključevi ostali kod njih. Jedan od razloga primanja dobrih dijela jeste da ne postoji neprijateljstvo između dva brata/dvije sestre. Naša djela se Allahu predočavaju ponedjeljkom i četvrtkom i On subhaneh svima oprašta osim dvojici koji su posvađani. Ne dozvolimo sebi da nastupi mjesec ramazan a mi nismo spremni da nam Allah uzdigne djela. Ako je ovo sedmično uzdizanje, šta je onda sa godišnjim? Očistimo naša srca tewbom prije naše kuhinje.

Ebu Hurejra, Allah bio zadovoljan njime, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ako čovjek učini grijeh, pa kaže: ‘Gospodaru moj, počinio sam grijeh, pa mi oprosti!’, Uzvišeni Allah na to kaže: ‘Moj rob je učinio grijeh i zna da ima Gospodara, Koji oprašta grijehe i za to kažnjava, i zato Ja praštam Svome robu!’ ” (BUHARI I MUSLIM)

Čišćenje srca je doza lijeka a grijesi su virusi. Ako odma ne poduzmemo liječenje, bolest će se sve više širiti a grijesi će se taložiti sve dok srce ne postane crno. Kada ramazan nastupi, tada ćeš vidjeti da ta sreća nije iskrena jer se infekcija proširila. Tvoj oporavak postaje teži. Veću tewbu moraš učiniti. Uzmimo naš lijek kako bi ramazan dočekali potpuno zdravi.

SADAKA
Mnogi ljudi kažu da čekaju mjesec ramazan kako bi udijelili sadaku. Najveća nagrada za sadaku jeste onda kada je miskin najviše potreban za nju. Ne zaboravimo da je ša’ban mjesec uzdizanja djela. Najveću nagradu ćeš imati ako udijeliš nekome od svoje porodice. Ne zanemarimo vrijednost sadake i onih koji našu sadaku uzimaju. Sufjan es-Sevri kada bi ugledao siromaha koji bi prihvatio njegovu sadaku, rekao bi: „Dobro mi došao ti koji ćeš očistiti moje grijehe.” Ashabi bi se radovali onima koji traže. Fudajl ibn Ijad bi govorio: „Kako su samo prosjaci dobri ljudi. Oni nose naše opskrbe ka ahiretu bez ikakve naknade za to i nose ih sve dok ih ne donesu na vagu pred Allahom a ne traže ništa za to.“ Subhanallah. Oni su naši poštari bez naknade. Na ovaj način nam se srca smekšavaju i dočekujemo ramazan a pri tome nam neće biti teško da naše udjeljivanje povećamo.

IBADETI
Veoma bitna stvar je ne čekati ramazan kako bi počeli sa našim ibadetima. Kako bi se naše duše navikle, počnimo sada prije ramazana. Naviknimo naša srca na hatme, naše jezike na spominjanje Allaha. Klanjajmo noćne namaze učeći duže sure. Planirajmo. Startajmo sa hatmom prije ramazana i po završetku ramazana osjetimo slast dvije hatme, mjeseca ša’bana i ramazana. Kakvu radost i slast donose te hatme dok nas prva veže za uzdizanje naših djela. Ne propustimo ogromne nagrade radi bezvrijednih dunjalučkih stvari. Prije ramazana imajmo kvalitetnu pripremu. Mnogi su pod zemljom koji su se nadali da će dočekati ovaj ramazan. Mnogo je onih koje je ova bolest odnijela a nisu ni pomislili da ovaj ramazan dočekati neće. Čekajući mubarek gosta, pripremajmo se čisteći naša srca. Ako ga i ne dočekamo, on, sallallahu alejhi ve sellem, nas je podučio da se naša djela prema namjerama cijene, pa to ne zaboravimo.

Sa predavanja: Čekajući mubarek gosta
Predavač: prof. Amina Hadžić Jahić
Zapisala: Merima Struga

Hvala ko podijeli!

haberhana