Pitanje: Poštovani učenjaci, esselamu alejkum. Često čujemo hadis da žena, izuzev da ima neki valjan razlog, mora izaći u susret suprugovim tjelesnim potrebama, jer je u suprotnome prokleta. Željela bih znati kako islam štiti ženina prava (potrebe). Allah vas nagradio.

Odgovor: We alejkumu selamu we rahmetullahi we berekatuh
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.
Sva hvala pripada Allahu i neka je selam i salavat na Njegovog Poslanika.
Poštovani, zahvalni smo za vaše veliko povjerenje koje imate u nas, i molimo Svemogućeg Allaha da nam pomogne služiti na Njegovom putu i prihvati naša djela. Ne treba ni govoriti da je, u islamu, dužnost i muža i žene potruditi se biti izvorom utjehe i mira jedno drugome. Trebaju učiniti sve tjelesno, emocionalno i duhovno što će drugoga usrećiti i ugoditi mu. Moraju brinuti jedno o drugome.
Islam muževima zapovijeda da blago, pristojno i pošteno postupaju sa svojim suprugama. Intimnost je zajedničko pravo i muža i žene. Ovo je najbolje sumirano u qur’anskoj naredbi: ”One (žene) imaju isto toliko prava (kao i muškarci), prema zakonu…” (Krava, 228)
Prema tomu, suprug se ne smije uskraćivati supruzi niti se supruga smije uskraćivati svome suprugu. Trebaju dati sve od sebe da zadovolje svog bračnog partnera. Suprug koji, bez ikakva valjana razloga, zapostavlja ženine potrebe jednako je grješan kao i supruga koja, bez ikakvog opravdanja, zapostavlja muževljeve potrebe.

Islam toliko prepoznaje pravo žene da od muža zahtijeva ispunjenje svojih tjelesnih potreba da je suprugu nedozvoljeno ovo pravo uskratiti čak i ako se nalazi usred obožavanja. Ovo se vidi iz hadisa kojeg bilježi al-Buhari od Ebu Džuhejfe koji je rekao:
Poslanik je uspostavio bratstvo između Salmana i Ebu Darda’a. Salman je obilazio Ebu Darda’a i našao Ummu Darda’ (ženu Ebu Darda’a) u otrcanoj odjeći te je upitao zašto je tako odjevena. Ona odgovori, ”Tvoj brat Ebu Darda’ se ne zanima u (raskoši) ovoga svijeta.” U međuvremenu uđe Ebu Darda’ i pripremi jelo za Salmana. Salman zatraži da i Ebu Darda’ jede sa njim, no Ebu Darda’ reče, ”Postim.” Salman reče, ”Ja neću jesti ako ti ne budeš jeo.” Stoga je Ebu Darda’ jeo sa Salmanom. Kada nastupi noć (i dio noći prođe), Ebu Darda’ ustade (klanjati noćni namaz), ali mu Salman reče da spava i Ebu Darda’ zaspa. Nakon nekog vremena, Ebu Darda’ opet ustade, ali mu Salman reče da spava.Kada bjehu posljednji sati noći, Salman mu kaza da ponovno ustane te obojica otklanjaše. Salman reče Ebu Darda’u, ”Tvoj Gospodar ima pravo nad tobom, tvoja duša ima pravo nad tobom, i tvoja porodica ima pravo nad tobom; zato moraš poštivati prava svih oni koji imaju prava nad tobom.” Ebu Darda’ je došao Poslaniku i ispričao cijelu tu priču. Poslanik je rekao, ”Salman je kazao istinu.”
Također, kada je Poslanik čuo da Abdullah ibn Amr ibn al-‘As posti tokom dana i klanja cijelu noć, rekao mu je: ”Abdullahu, ne čini to; posti nekoliko dana a onda nekoliko dana nemoj, klanjaj i noću spavaj, jer ti imaš obaveza i prema svome tijelu, prema svojoj supruzi i prema svome gostu…” (bilježi al-Buhari).

Odgovarajući na ovakvo pitanje, dr. Muzammil H. Siddiqi, bivši predsjednik Islamskog društva Sjeverne Amerike, je rekao: Islam ističe i da suprug ne smije uskraćivati ženine tjelesne potrebe. Oni su vezani jedno za druge, kao što Allah kaže u Qur’anu, ”Oni su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća…” (Krava, 187).Suprug koji bez valjana razloga zapostavlja ženine potrebe je grješan koliko i žena koja bez opravdanja zapostavlja suprugove potrebe. Suprug i supruga se trebaju brinuti jedno o drugome u svim stvarima, bilo moralnim, duhovnim, financijskim i tjelesnim. Veza između supruga i žene se treba zasnivati na qur’anskim riječima ”ljubav i samilost.” (Bizantinci, 21)A Allah najbolje zna.

Izvor: onislam.net
Za www.islam-iman.com – Preveo: Abdurrahman Kadrić