Pitanje: Dali se izlazi iz vjere kada propustim 3 dana namaz? Molim vas odgovorite,Allah vas nagradio!

Odgovor: Propis onoga koji napusti namaz kod velikana ucenjaka je sljedeći.:a) Ko ostavi namaz tri dana zbog ljenosti ,treba ga uhapsiti dok se ne pokaje i vrati namazu.U slučaju da odbije,na istom se treba izvršiti kazna ‘ubijanje’, i isti se smatra da je umro kao musliman,a ne kao kafir. Ovo je misljenje imam Malika i imama Šafije rahimehullah.b) Ko napusti namaz tri dana zbog ljenosti ,istog treba uhapsiti dok se ne pokaje i vrati namazu.U slučaju da odbije,treba se ubiti kao kafir, i potpada pod proipis onih koji negiraju obavezu klanjaja namaza.To je mišljenje Alije ibn Ebi Taliba ra.,Hasana el Basrija,Evzaije.I jedno od dva mišljenja imam Ahmeda ibn Hanbel.c) Ko ostavi namaz zbog ljenosti,treba ga uhapsiti i kazniti ‘udaranjem’ dok se ne vrati namazu.To je mišljenje Ebu Hanife rh.,i jednog broja učenjaka sljedbenika mezheba Šafije rahmetullahi alejhi.

Ovo je bila praksa nasih prethodnika u doba islamske države,u doba ponosa muslimana. Ovo sam ti naveo iz razloga da vidiš kolika je opasnost napuštanja namaza.I mnogo je ajeta i hadisa koji upozoravaju na kaznu ahiretsku za one koji kasne sa namazom,znači klanjaju ga ,ali su nemarni prema istom,a šta reći za one koji ga napuste .Preporucujem ti da se pokaješ našem Stvoritelju,vratiš namazu,jer namaz je stub islama,pa kako da opstane zgrada bez stuba.

Za islam-iman.com – Odgovorio: Uvaženi šejh hafiz Imad el-Misri