Prema posljednjem izvještaju Agencije za bankarstvo RS krediti građana i dalje dominiraju u strukturi kredita u bankama u Republici Srpskoj.Iako bilježe rast od svega pet posto u prvih devet mjeseci prethodne godine u odnosu na 2017. godinu, njihova brojnost pokazuje veliku zaduženost stanovništva, ukazuju ekonomski analitičari.Istovremeno, najveći rast od 16% zabilježili su krediti javnim i državnim preduzećima, dok su najmanje, svega 1%, rasli krediti privatnim preduzećima i društvima.Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu RS za prvih devet mjeseci prethodne godine pokazuje da su ukupni bruto krediti iznosili 5.047.400.000 KM i činili 62 posto bruto bilansne aktive sa stopom rasta od četiri posto u odnosu na kraj 2017. godine.

“Učešće kredita pojedinačnih sektora u ukupnim kreditima nije se znatno promijenilo u odnosu na stanje sa kraja 2017. godine, tako da je i dalje najznačajnije učešće kredita građana sa 45 odsto ukupnih kredita, zatim sektora privatnih preduzeća i društava sa 37 odsto, Vlade i Vladinih institucija 11 odsto i javnih i državnih preduzeća šest odsto ukupnih kredita”, navodi se u izvještaju.Dugoročni krediti i dalje predstavljaju 77% ukupnih kredita, kratkoročni 16%, a dospjela potraživanja sedam odsto ukupnih kredita.O tome koliko su građani u dugovima, govore i podaci o prosječnoj zaduženosti po stanovniku RS koja je na kraju septembra prethodne godine iznosila 2.676 KM, što je za 153 KM više nego krajem 2017, dok je njihova ukupna zaduženost bila nešto veća od tri milijarde KM.Neto dobit banaka u prvih devet mjeseci prethodne godine, kako se navodi u izvještaju, iznosila je 72.100.000 KM, što je za 17 odsto manje u odnosu na 87.300.000 ostvarene dobiti na kraju septembra 2017.

Bosnor.com