Pitanje: Selam alejkum. Uz izvinjenje, ako je pitanje neumjesno, najprije bih ga obrazložila. U kasnim sam četrdesetim godinama i u dosadašnjem životu sam često imala priliku da se uvjerim u istinitost islamskog učenja. Međutim, ima nešto što me muči i na što dosad nisam dobila odgovor. Naime, kad muškarac na ovom svijetu to zasluži, nakon smrti njegova duša ide u dženet i tamo mu u džennetskim baščama prelijepe hurije donose šerbe. Ovo je najčešći prikaz na koji sam u knjigama naišla. Poznata mi je uloga i dužnost žene na ovom svijetu a ja bih željela znati kakva je nagrada za žene ako su živjele po pravilima Islama?

Odgovor: Esselamu alejkum. I žene koje zasluže da im se Allah smiluje i uvede ih u džennet imat će uživanja koja požele na budućem svijetu. Neće biti uskraćene za uživanja koja će imati i muškarci. Ne trebate se o tome brinuti, kao ni muškarci o svojim uživanjima, već se koncentrisati na to kako steći Allahovu naklonost i milost pa biti nagrađen Džennetom. “U njemu će imati (muškarci i žene), kaže Kur’an, sve što duše njihove požele i zatraže”. O detaljima ne treba mnogo razmišljati. Kur’an ne govori samo o hurijama, već i o mladićima u Džennetu. U jednom se hadisu navodi da se džennetska uživanja razlikuju od dunjalučkih, te da su im samo imena zajednička.

Muftija prof. dr. Enes Ljevaković Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice

Portal Svjetlo Dunjaluka