Prenosi se od Abdullaha ibn Amra, Allah bio njime zadovoljan, da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, alejhi selam: ‘Ko voli da bude udaljen od Vatre a uveden u Džennet, neka dočeka smrt vjerujući u Allaha i Sudnji dan i neka ljudima prilazi onako kako on voli da njemu ljudi prilaze.’” (Hadis bilježi Muslim)Nema sumnje da je uspio onaj ko bude udaljen od vatre a uveden u Džennet, i da je to krajnji cilj za koji se svaki vjernik trudi. Poslanik, alejhi selam, je u ovom hadisu spomenuo dva uzroka koji dovode do toga, a na njih se ujedno vraćaju svi ogranci i djelovi vjere:

1. Vjerovanje u Allaha i Sudnji dan – u ovo spada i vjerovanje u sve temelje vjere, kao i rad i priprema za ahiret;

2. Dobročinstvo prema ljudima – ovo podrazumijeva da se u govoru, djelu, imetku i poslovanju sa ljudima čovjek ophodi onako kako voli da se ljudi sa njim ophode. Ovo je ispravan način za dobročinstvo i odnos prema ljudima. Stoga, ako ti neka stvar bude nejasna u tvom ophođenju prema ljudima, pogledaj samo da li bi volio da se ljudi na isti način ophode prema tebi ili ne? Pa ako to budeš volio, onda znaj da voliš njima ono što voliš sebi. Ako pak ne budeš volio da se oni prema tebi ophode tako, tada znaj da si propustio ovaj veliki vadžib.

Rezime hadisa: U prvoj rečenici hadisa vidimo naredbu za izvršavanje Allahovog prava, a u drugoj naredbu za izvršavanje prava stvorenja.A Allah najbolje zna!

Priprema: Put vjernika