Izlazeći iz Hotela Ebradž Meridijan u želji da idem na ikindiju-namaz u Harem Kabe ugledah mladog Bošnjaka koji svojoj supruzi veže pertle i to me plaho obradova. To je Islam i to je pažnja prema hanumi, a to mogu samo lavovi. Našim hanumama trebaju lavovi, koji će ih štititi i pomagati, a ne hijene ili slabići, koji će svoje hanume ponižavati…
Lavovi svoju snagu i žestinu pokazuju samo prema neprijateljima i munaficima, a naše su majke, supruge, kćeri, snahe i unuke naše kraljice, koje moramo voljeti, paziti i čuvati…
Nezim Halilović