Podatak do kojeg je dosao student fakulteta Šerijata na islamskom Univerzitetu u Medini Muneweri!KAKO zaraditi 2 MILIONA i 525 HILJADA namaza (37356 godina pojedinačnog klanjanja ili 1383 godine klanjanja sve i jednog namaza u DŽAMIJI) za samo 10 DANA?Tako što uplatite 1200 eura ili 2400 KM za UMRU nekoj od putničkih agencija koje se bave time. Zašto? Zato što uobičajena Umra traje 10 dana.5 dana u Medini: 5 (dana) x 5 (namaza) = 25 (namaza) x 1000 (koliko vrijedi 1 namaz u Poslanikovoj džamiji) = 25 hiljada namaza u Medini za samo 5 dana.5 dana u Mekki: 5 (dana) x 5 (namaza dnevno) = 25 (namaza) x 100 000 (vrijednost 1 namaza u mekkanskom Haremu) = 2 miliona i 500 hiljada namaza za samo 5 dana.SVEUKUPNO: 2 MILIONA i 525 hiljada namaza za samo 10 dana i za samo 2400 KM.

NAPOMENA: Vitr-namaz se posebno računa, jer je riječ o NAFILI namazu, kao što se i svaka druga nafila posebno računa, tj. dodaje se na ovu gore cifru namazaŠTO ZNAČI: Da za 10 dana možemo, pored 2 miliona i 525 hiljada FARZ NAMAZA, zaraditi i 505 hiljada VITR-NAMAZA…Također, ovdje nisu uračunate DŽENAZE koje se klanjaju u ova 2 Harema skoro poslije svakog namaza.Što znači da za 10 dana osoba koja dođe na Umru klanja (uglavnom) 50 dženaza. U Medini 25 i u Mekki 25. 25 dženaza u Medini vrijedi 25 hiljada naših dženaza, dok 25 dženaza u Mekki vrijedi 2 miliona i 500 hiljada naših dženaza.SVEUKUPNO: 2 miliona i 525 hiljada naših dženaza. Da bi ovu nagradu postigli u BiH, moramo klanjati znači 2 miliona i 525 hiljada dženaza, a pošto dnevno možemo klanjati samo 5 dženaza u BiH, to znači da nam za ovaj poduhvat u BiH treba 505 hiljada dana, ili 16 hiljada i 833 mjeseca ili 1402. godine.

Za islam-iman.com – Pripremio: Čolaković Sulejman, student fakulteta Šerijata na islamskom Univerzitetu u Medini Muneweri!