Priredio: Abdusemad Nasuf Bušatlić /saff

Bolesnog i oronulog starca koji je ležao u bolnici, svaki dan posjećivao je jedan mladić koji je sa njim provodio sat-dva vremena. Hranio ga je i presvlačio, a po potrebi i kupao. Jednoga dana, nakon što je mladić završio posjetu starcu, kod njega je ušla medicinska sestra i rekla mu: ”Mašallah, dedo! Je li ono tvoj sin što ti svaki dan dolazi u posjetu i brine se o tebi?” Starac ju je pogledao, a zatim je kroz suze odgovorio: ‘Eh, kamo sreće da je on jedan od mojih sinova! Onaj mladić je jetim. Živjeli smo u istom kvartu. Jedanput sam ga vidio, dok je još bio dječak, kako plače pred džamijskim vratima kad mu je otac umro. Sažalio sam se na njega, pa sam svratio u prodavnicu, kupio sam slatkiša i dao mu. Od tada ga nisam viđao. Kada je saznao da smo ja i supruga ostali sami svaki dan nas je posjećivao. A kad sam ja obolio, mene je dovezao u bolnicu i evo svaki dan me posjećuje, a nakon toga ode kod moje stare supruge i brine se o njoj kao i o meni. Jedanput sam ga upitao: ”Sine, zašto to činiš?” Odgovorio je: ‘Komšija, ja i sada osjećam slast u ustima od slatkiša koje si mi kupio kad mi je babo umro.’

Hadisi koji govore o jetimu:Priredio: Sead ef. Jasavić

Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ja i skrbnik siročeta ćemo biti u džennetu kao ova dva prsta – pa prispoji kažiprst i srednji prst.“ (Muttefekun ‘alejh, Ebu Davud, Tirmizi)
Na drugom mjestu, Poslanik s.a.w.s., kaže: „Skrbnik jetima – svojeg ili tuđeg, će biti samnom u džennetu kao što su ova dva prsta!“ (Muslim, Bezzar)Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko preuzme skrbništvo nad siročetom koji mu je u srodstvu ili mu nije u srodstvu – bićemo zajedno kao ova dva prsta – pa prispoji između dva prsta; ko lijepo odgoji tri ćerke biće u džennetu!“ (Bezzar)Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko iznivi tri siročeta biće poput onoga koji klanja noću i posti danju, i koji jutrom i večerju nosi sablju na Allahovom putu; ja i takav ćemo biti dva brata u džennetu, kao što su prsti međusobno braća – pa prispoji između kažiprsta i srednjeg prsta.“ (Ibnu Madždže)Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ko primakne jetima-muslimana svojoj hrani i svome piću, Allah će ga uvesti u džennet izuzev ako ne počini grijeh kojeg Allah dž.š., ne oprašta!“ (Tirmizi)Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko primakne jetima hrani i piću međ’ dva roditelja muslimana – obavezan mu je džennet.“ (Ahmed, Taberani)Poslanik s.a.w.s., kaže: „Šejtan ne prilazi sofri za kojom sjedi jetim-siroče!“ (Taberani, Asbehani)Na drugom mjestu, Poslanik s.a.w.s., kaže: „Allahu dž.š., je najdraža kuća ona u kojoj je siroče našlo opskrbu.“ (Taberani, Asbehani)

Poslanik s.a.w.s., kaže: „Najbolja muslimanska kuća je ona u kojoj se pazi siroče, dok je najgora muslimanska kuća ona u kojoj se nalazi siroče koje se ne pazi!“ (Ibnu Madždže)Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ja i udovica s jetimima (sef’a’ul-haddejn), ćemo biti u džennetu poput ova dva prsta“ – pa ravija pokaza na srednji prst i kažiprst.„Sef’a’ul-haddejn“ je ugledna i lijepa žena kojoj je umro čovjek – a koja se, nakon svoga muža, nije udala zbog toga što se posvetila odgoju svoje djece, sve dok nije umrla ili dok djeca nisu pomrla. (Ahmed, Ebu Davud, Buharija u Edeb el-Mufredu, Taberani, Abdurrezzak)Od Ebu Hurejre r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ja sam prvi kome će se otvoriti džennetska vrata, izuzev što će doći žena koja će me preteći, kojoj ću reći: Šta ti je!? Ko si ti? Na šta će mi ona odgovoriti: Ja sam udovica koja se nije više udavala zbog svoje sirote djece!“ (Ebu Ja’ala)Poslanik s.a.w.s., kaže: „Ko pomiluje siroče po glavi – a to učini samo radi Allaha dž.š. – na svaku dlaku koju je svojom rukom pomilovao imaće deset nagrada; ko bude dobar prema siročetu koje je kod njega – ja i on ćemo biti zajedno u džennetu kao što su ova dva prsta – pa pokaza na srednji prst i kažiprst.“ (Ahmed, Taberani, Bejheki)Imam Taberani rhm., bilježi sljedeću predaju: „Neki čovjek dođe Poslaniku s.a.w.s., i požali mu se na tvrdoću i krutost srca, pa mu Poslanik s.a.w.s., reče: „Ako želi da ti srce omekša i da ti sve ide po planu – budi milostiv prema siročetu, pomiluj ga po glavi, nahrani ga hranom koju ti jedeš; tada će ti srce omekšat i stvari će ti ići po planu.“ (Abdurrezzak)Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Pomiluj siroče po glavi i nahrani siromaha!“ (Ahmed)Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Tako mi Onoga koji me je s istinom poslao – Allah, na Sudnjemu Danu, neće kazniti onoga ko je bio milostiv prema siročetu, koji mu se blagim riječima obraćao, uzimajući u obzir njegov jetimluk i slabost, i ne oholjeći se nad njegovim komšijom zbog blagodati koju mu je Allah dao!“ (Taberani)Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Strogo se pazite jetimske suze; ona se uzdiže noću dok ljudi spavaju!“ (Asbehani)Poslanik s.a.w.s., u jednoj podužoj predaji, kaže: „Džibril upita Ja’akuba a.s.: O Ja’akube, da li znaš zbog čega si slijep i ponuren, i zbog čega su jusufova braća uradila Jusufu ono što su mu uradila? Ja’akub a.s., reče: Ne znam! Džibril a.s., mu reče: Bio ti je došao siromašni jetim koji je postio a i mnogo je bio gladan; ti si sa svojom familijom zaklao ovcu koju ste pojeli a ovoga niste nahranili…“ (Bejheki, Asbehani)Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko se bude starao o udovicama i siromašnim biće poput mudžahida-borca na Allahovom dž.š., putu, i biće poput onoga koji noću klanja a posti danju.“ (Buharija, Muslim)Poslanik s.a.w.s., je rekao: „Ko bude izdržavao dvije ćerke ili dvije sestre ili dvije rođake – sve do momenta dok ih Allah dž.š., ne opskrbi sa druge strane – biće mu perda od džehennemske vatre!“ (Ahmed, Taberani)Allah dž.š., preko Svoga Poslanika s.a.w.s., od mu’mina traži da se stara o jetimu-siročetu, da bude milostiv i blag prema njemu, da se staramo o udovicama i siročadima, da ih pomilujemo po glavi, i da jedni drugima zborimo o ovim vrijednostima, nadajući se Allahovom dž.š., zadovoljstvu, i druženju sa Poslanikom s.a.w.s., u džennetu.Po navedenim predajama se mora vladati svaki onaj kojeg je Allah dž.š., iskušao jetimlukom, zbog toga što takav zna šta znači biti jetim-siroče, i kako je siroče slabašno i boleće. Između ostalog, Allah dž.š., našem Poslaniku s.a.w.s., spominje i blagodat skrbništva onda kada je Poslanik s.a.w.s., bio siroče: „Zar te nismo zatekli sirota – pa smo ti utočišta našli!“ gdje se dalje kaže: „Nemoj okahrit siroče…“ (sura el-Duha)Molimo Allaha dž.š., da nam podari tevfika da Mu budemo pokorni i da se osevapimo i na ovaj način. Amin.

minber.ba