Kada je imam Ahmed zatvoren, obratio mu se zatvorski čuvar i upitao ga: “Ebu Abdullah, da li je vjerodostojan hadis koji se prenosi o zulumćarima i njihovim pomagačima?!” “Da”, odgovori imam Ahmed. “A jesam li ja pomagač zulumćarima?”, priupita čuvar. “Zulumćarevi pomagači su oni koji te šišaju, peru tvoju odjeću, spremaju ti hranu i kojima ti prodaješ i koji od tebe kupuju. Što se tebe tiče, ti u same zulumćare spadaš!”, odgovori mu imam Ahmed.
Kada je šejhul-islam Ibn-Tejmijje bio u zatvoru u Damasku došao mu je dželat i rekao: “Oprosti mi, nije do mene, ja samo izvršavam naređenja!”
Ibn Tejmijje mu odgovori: “Da nema tebe, ne bi mi oni zulum učinili”.
Kao društvo smo zakazali, potpuno vraćanje Allahovoj vjeri je jedina stvar koja nas može probuditi prije nego silovatelj, pedofil i ubica ne izađu i počnu tražiti svoja prava na ulicama naših gradova.
Kriv je svako ko je čak i indirektno bio razlog da se ovo danas dešava!

Adis Memić