U pitanju je san jednog brata mumina. Čovjek koji je doživio ili usnio taj san, došao je do šejha Muhameda Saliha ibn Usejmina, Allah mu se smilovao, te mu ga ispričao. Čovjek je usnio sljedeće:“Uvaženi šejh, sanjao sam kao da je nastupio Sudnji dan. I onda se Sunce tako nisko spustilo da su se od njega počeli odvajati komadići koji su onako vreli, počeli da padaju na glave ljudima.

Da bih se zaštitio, uzeo sam neku deku ili pokrivač, te stavio iznad glave kako me ti komadići ne bi pogodili. Bio sam u panici, nisam znao šta da radim, pa sam uradio to. Dok sam tako držao tu deku iznad glave, komadići od Sunca su padali pored mene, kad odjednom tri komadića pogodiše moju deku, probiše je i napraviše tri rupice na njoj. Kad su probile deku, kroz te rupice, počeli su ulaziti drugi komadići koji su me pekli po tijelu, pržili me.

Kad je već postalo nepodnošljivo, odjednom se pojavila moja žena, koja je donijela tri hurme (datule), te sa njima začepila tri rupice kroz koje su prolazali vreli komadići. Nakon toga sam se probudio iz sna a da za san nisam nikome govorio. Svakako, nisam ni znao njegovo značenje, zato sam i došao vama.

Kad sam se probudio, došla mi je žena i u razgovoru sa njom, šta je bilo jučer, kako je ko proveo dan, saznao sam da joj je jučer dolazila veoma siromašna žena i da joj je ona dala tri hurme koje je imala u kući.“
Nakon što je završio sa pričanjem svoga sna, šejh ibn Usejmin, Allah mu se smilovao, mu je rekao:“Tumačenje tvog sna, može se protumačiti kroz hadis Poslanika, s.a.v.s. u kojem je rekao:“Vjernik će se zaista moći skloniti u hlad svoje sadake na Sudnjem danu .“ (Taberani, El-Bejheki, sahih)
Vrijeme u kojem živimo, je vrijeme krize, nezaposlenosti i siromaštva. Mnogi pošteni ljudi preko noći ostaju bez posla a njihove porodice dolaze u teško stanje.

Danas je život postao skup, prehranjivanje, režije, obrazovanje, prevoz, bolest, su stvari koje su danas neophodne, ma koliko ih ljudi pokušavali umanjiti u svom životu. Dosta ljudi se jednostavno pati, jedva preživljava, bori se da svojoj porodici obezbijedi pošten obrok. Mnoge od njih zadesi iskušenje bolesti, neriješeno stambeno pitanje i sl.

Ako znamo za takve ljude i ako smo u mogućnosti, pomozimo ih u ime Allaha, vreća brašna od 15 KM, neće nas osiromašiti, i drugi vidovi pomoći, od plaćanja struje, kupovina udžbenika, plaćanje mjesečne karte za prevoz i sl. Odvojite u ime Allaha određeni iznos, nećete osjetiti a Allah će vam vratiti, ne brinite se!

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “U svakom danu u kojem osvanu Allahovi robovi, dođu dva meleka, te jedan od njih kaže: “O ALLAHU, NADOKNADI ONOME KOJI UDJELJUJE!“ a drugi kaže: “O Allahu, uništi imetak onoga koji ne udjeljuje!“ (Muslim i El-Buhari)

Piše: Saudin Cokoja

Akos.ba