Naša Nova hidžretska godina je ubrzo !Jeste li djetetu kupili paketić? Podijeli ovaj članak kako bi i drugi znali i možda budete sebeb da obraduje se neko dijete…
Nova godina muslimanskoga kalendara nastupa 1. muharrema, što je ove godine 30. augusta tj. sad u petak sa akšamskim ezanom počinje a također traje jedan dan do slijedećeg akšama.

Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara.
Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, neka je Allah s njim zadovoljan, a za početak
računanja vremena uzeta je Hidžra – preseljenje Muhameda, neka je mir i spas Božiji na njega, iz Mekke u Medinu.
Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, neka je spas i mir Božiji na njega.
Muhamed, a.s., je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina, ili
Jesrib kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i Poslanik je, neka je mir i spas Božiji na njega, napustio noću
svoj grad i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.