Allah, dželle šanuhu, napominje ljudima ovu blagodat: Allah vam daje da u kućama svojim stanujete i daje vam od koža stoke šatore koje lahko nosite kad na put idete i kad konačite. (En-Nahl, 80.) Spomenuo je prvo stalne kuće, u gradovima i selima, koje su osnova i namijenjene za stalni boravak.Za njih kaže da su ‘seken’ – smiraj, što znači da čovjek u njima ostavlja svoj umor, odvaja se od izvora brige i postiže mir i rahatluk. Nakon toga, Uzvišeni je spomenuo pokretne kuće za odmor koje su druga Njegova blagodat.Blagodat smiraja kojeg čovjek nalazi u kući je sigurno jedna od najvećih na dunjaluku. To ćemo razumjeti ako pogledamo one koji nemaju krov nad glavom, kako u našoj zemlji tako i u zemljama u kojima, pod okom demokratije, ljudi svakodnevno gube krov nad glavom. Kakvo je njihovo stanje?Mnogi danas žive u modernim kućama, opremljenim najmodernijim elektronskim aparatima, klima-uređajima itd. Sve su to Allahove blagodati za koje ćemo biti pitani i na kojima Mu moramo zahvaljivati, jer jedino On to zaslužuje.Međutim, muslimanska se kuća mora razlikovati od ostalih. Osim što je izgrađena fizički, ona mora biti i duhovno živa, jer je to ono što je čini muslimanskom kućom. Njen život je u prakticiranju Allahovog šerijata, Njegovo veličanje i spominjanje, obavljanje namaza, učenje Kur’ana i neprisutnost stvari koje sve to narušavaju.Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Primjer kuće u kojoj se spominje Allah i kuće u kojoj se ne spominje, je kao primjer živog i mrtvog.” Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi drugi hadis u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Klanjajte namaz i u vašim kućama, ne pravite od njih kaburove!” Tj. dobrovoljni namaz obavljajte u kućama, kako ne bi bile kaburovi na kojima se namaz ne obavlja.
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, nam prenosi u drugom hadisu da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne pravite od vaših kuća kaburove.Doista, šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura El-Bekare.” Također se kazuje u hadisu: “Klanjajte namaz u vašim kućama. Zaista, najbolji namaz koji čovjek klanja je onaj koji klanja u kući osim farz-namaza.” Ove hadise bilježi Muslim u svom “Sahihu”. Ovi i drugi slični hadisi pozivaju na oživljavanje muslimanskih kuća. Poziva na to da se one ozrače zikrullahom, nafilom, Kur’anom. Hadisi zabranjuju da se od kuće napravi kabur, koji nije mjesto ibadeta.

Kuća mora biti “živa”

Pomislimo na one koji su uložili toliko truda da naprave kuće. Toliko su investirali da od temelja dođu do krova i na kraju šta je napravio? Jedan veliki kabur u kojem još za života sahranjuje svoje ukućane. Koliko je lijepih i ugodnih tepiha koji nikad nisu osjetili čelo koje je Allahu na sedždu palo? Koliko je lijepo okrečenih zidova koje nikada ajeti nisu pomilovali?Koliko je majki u njima zaplakalo zbog uvreda rođenog djeteta? Koliko je noći Gospodar došao na zemaljsko nebo a mnoge kuće imale one koji će Ga dozivati, iako im je On vrata dove otvorio? Mnogo je još pitanja koja bi se dala postaviti ali odgovor bi bio isti. Zato se mora načeti ova tema i mora se nešto konkretno poduzeti.Znamo da je porodica (kuća) primarni faktor u odgajanju i usmjeravanju generacija, upravo kao i škola. Ali razlika je što u školi ljudi od struke, koji su se za takvo nešto školovali, prave plan i program koji se razlikuje od prvog do završnog razreda, dok se odgoj u kući prepustio slučaju.Ako neka kuća kojim slučajem više odiše islamom možda će dijete za određeni prestup dobiti ćušku ili prut po stažnjici. Ali da li je to odgoj? Svakako da odgoj podrazumijeva mnogo više. Ne može se pasivno odgajati generacija u kući.Odgoj mora biti prisutan od zore do zore, tj. 24 sahata. Ukratko, kuća mora biti “živa”.
Vidimo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poželio da spali one kuće koje su ‘mrtve’. Kuće čiji stanari ne dolaze u džamiju na namaz su kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zaslužile da budu spaljene, ali nije islamsko pravilo da sa suhim i sirovo gori.Također, činjenica je da će ovakve kuće izroditi generacije koje će voditi sebe i druge u propast. Droga, alkohol, kocka, prostitucija i ostale tjelesne i moralne bolesti su njihova budućnost.Da bismo se sačuvali ovog ishoda moramo oživjeti muslimansku kuću. Ovom prilikom ćemo spomenuti nekoliko načina na koje bismo to mogli ostvariti. Napominjem, ovo su primjeri koje neki možda i primjenjuju, ali vjerujem da kod mnogih to nije slučaj. Ako biste vidjeli da bi neka druga metoda bila također uspješna, slobodno je isprobajte.

Prvo:Glava kuće mora biti pozitivan primjer u svakom smislu, postupcima, moralu, ophođenju sa drugima i sl. Mora biti onaj koji će usmjeravati a ne kritizirati, onaj koji će podsjećati a ne uljenjivati, vedar a ne namršten, koristan a ne štetan, onaj koji će druge podučavati dobru. Najbolji primjer svemu tome je svakako Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Zaista, vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.Drugo:Pripremanje kućnog ambijenta koji će biti sam po sebi motiv na pokornost Allahu. U kući napraviti islamsku kutubhanu, policu sa video i audiokasetama odgojnog karaktera, predavanjima, Kur’anom i sl. Izbaciti iz kuće stvari koje bi mogle kvariti moral ukućana.Treće:Ozvučenje cijele kuće kako bismo mogli slušati predavanje u svakoj sobi. Kako bi se u svakom dijelu kuće čuo Kur’an, Allahovi ajeti.Četvrto:Jutarnje određivanje dnevnih aktivnosti kao što je učenje Kur’ana, hadisa i drugog. Odrediti svakome onoliko koliko smatramo da može bez teškoće naučiti za taj dan, a onda odrediti period u kojem će biti ispitani. U ovu svrhu se mogu koristi i izleti kao prilika da se ponovi sve što se do tada naučilo.Peto:Sedmično kućno predavanje. Tim predavanjima članovi porodice bi se naučili organiziranju vremena i aktivnosti, ali je odlična prilika da se nešto novo nauči. Predavanja bi trebala biti raznovrsna, jednom iz akide, drugi put iz fikha, treći iz sire itd.

Šesto:Na vidljivo mjesto u kući nalijepiti nekoliko dova koje su korisne za naučiti, tako da svakodnevno čitanje i posmatranje toga vodi ka njihovom učenju i razmišljanju o značenjima koje sadrže. Ne bi bilo loše nabaviti tablu koja bi se postavila na uočljivo mjesto.Sedmo:Navikavanje članova porodice na dobrovoljni post. Svi zajedno ustaju na sehur i iftare se. Tako će na prazan stomak svaka hrana biti ukusna, ali bi bilo dobro potruditi se nabaviti ono što ukućani vole kako bi post postao draži.Osmo:Izlet za vikend, koji će osim izlaska u prirodu biti korisniji ako se iskoristi u ono što je ibadet, kao posjećivanje rodbine, obilazak bolesnika, odnošenje pomoći siromahu itd.Deveto:Odgojna priča. Islam nam nudi obilje kazivanja u kojima nalazimo još više pouka. Ovo je kur’anski metod odgajanja kojeg smo zanemarili u našim porodicama. Imamo sve što nam treba za to, samo još čvrsta volja.Deseto:Iskoristiti vrijeme obroka da bi se članovi obitelji još više približili. Razgovarati o problemima i načinima njihovog rješavanja. Iskoristiti ovu priliku da se malo našali kako bi se osjetio duh zajedništva.Jedanaesto:Učestvovanje u vankućnim aktivnostima, kao što su predavanja u džamijama ili na drugim mjestima. Priredbe koje se upriličuju za Bajrame. Vrlo poželjno je da se prati nivo utjecaja tih predavanja na članove. To se može postići tako što ćemo poslije razgovarati o temi predavanja i onome što smo čuli ili imamo dodati. Možemo tražiti da neko napiše sažetak onog što je zapamtio od predavanja, a onda da se zajednički analizira i komentariše.Dvanaesto:Prakticiranje propisa koji su spomenuti u hadisima, kao što je stalno spominjanje Allaha, razmjenjivanje osmijeha, upotreba misvaka, traženje dozvole za ulazak kod nekog u sobu, nazivanje selama, šala u granicama dozvoljenog, poštivanje starijeg, uvažavanje mlađeg, rano lijeganje i buđenje, postupanje po naučenom, neuznemiravanje komšija, oživljavanje sunneta koji se ne praktciraju itd.Ovo su kratka uputstva koja će, nadam se, biti inicijalna da povedemo brigu o našem domu kako bi vratio svoj sjaj koji je imao u prvim generacijama ove vjere. Samo ovakav dom nam garantira pozitivno kretanje i odgajanje generacije koja će biti najbolji uzor na svim poljima.
Molim Allaha da nam grijehe oprosti, poveća naše znanje i stanje učini boljim..

Portal Svjetlo Dunjaluka