Kadira Šakić, jedna od troje zaposlenih Bošnjaka u RTV Srebrenica, te kako je kazala za N1 jedina Bošnjakinja kao diplomirani novinar suočila se sa sugestijom da ne koristi termin genocid. Osim toga, u svjedočanstvu za N1 njene kolege su njen post na službenoj Facebook stranici ovog preduzeća prepravili i izbacili termin genocid iz naslova o obilježavanju 11. jula.

Kolegica Kadira za N1 je sve detaljno ispričala te da je sve krenulo od razgovora sa v.d. direktorom Bojanom Josipovićem.

“On mi se jučer javio i rekao da pazim šta ću da objavim. Rekla sam da iza objava stojim i da one nikoga ne vrijeđaju niti je tu šta sporno. Nakon dužeg razgovora ja sam insistirala da mi pojasni o kojim se objavama radi. Rekao je o objavama sa pojmom genocid. Ja sam rekla da ću da nastavim s tim i da se toga pridržavam i da ću nastaviti pisati da se u Srebrenici desio genocid. Zatim sam zatražila da mi se pismenim putem obrati da ja to ne smijem”, istakla je Šukić za N1.

Također tu nije bio kraj nevjerovatnom poniženju kolegice Šukić koja nam je ispričala da je izvršena prepravka njene objave na službenoj stranici RTV Srebrenica i uklonjen termin genocid.

“Ja sam preživjela žrtva genocida i doživjela sam da je izmjenjen naslov: Konačan program obilježavanja 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone Srebrenica iz jula 1995. godine. Neko od kolega se usudio, vjerovatno na inicijativu direktora da promijeni naslov u konačan program stradanja Bošnjaka 11. jula ‘95. godine”, šokirana je Kadira.

Bespredmetno je pričati o ovome, kaže Kadira, genocid je sudski utvrđena činjenica i to ističe nije njeno mišljenje i stav već fakt.

“Po cijenu otkaza ja neću dozvoliti i pristati da se nametne da ne mogu napisati i reći da nije bio genocid”, navodi Kadira.

Danas je Kadira isto pravila i radijski prilog o posljednjim pripremama za 11. juli i za N1 je kazala da je ponovo upotrijebila termin genocid. Direktor je, objašnjava Kadira i glavni urednik ali on, navodi Kadira, nije tu pa nije bilo problema s korištenjem ovog termina.