✔ da ga sluša i pokorava mu se, osim u grijehu prema Allahu;
✔ da mu dopusti intimne kontakte (spolni odnos i naslađivanje), kada god on želi, osim spolni odnos u hajzu i nifasu;
✔ da nikoga ne pušta u kuću bez njegove dozvole;
✔ da ne izlazi iz kuće bez njegove dozvole;
✔ da ne posti kada je on kod kuće bez njegove dozvole;
✔ da čuva kuću i imetak kada je on odsutan;
✔ da ga hizmeti i služi;
✔ da s njim lijepo živi;
✔ da ga poštuje i pazi;
✔ da mu se uljepšava;
✔ da odgaja djecu.
🤲 Poduči nas, jâ Rabbi, propisima vjere i olakšaj nam da ih slijedimo! 🤲
Dr. Amir Smajic