Allah zbog dobrote vjerniku otvori nafaku nebesa i Zemlje, pa iz zahvalnosti prema Gospodaru i zbog svoje nesebične dobrote dijeli i pomaže one koji su u potrebi, a ponekad se zna desiti da Allah oduzme ili umanji opskrbu vjerniku nakon što mu je data u velikim količinama, kao što je bogatstvo i sl.Pojasnit ćemo spomenuta stanja, kroz primjer koji se spominje u jednoj od predaja. Naime, spominje se da je kod Musa, a.s., došao mladić i rekao: „O Musa, zar nije Allah sa tobom razgovarao?“ Musa, a.s., mu odgovori potvrdno. Zatim mladić nastavi: „Onda zamoli Allaha da me učini bogatim na ovom svijetu!“ Pa je Musa, a.s., uputio dovu Allahu da mladića učini bogatim. Nakon njegove dove, Allah, dž.š., objavljuje Musau, a.s.:„O Musa, pitaj tog mladića, da li želi bogatstvo u mladosti ili kad ostari?“Pa kad ga je Musa, a.s., upitao, on odgovori:„Kad ostarim nemam neke koristi od bogatstva, nego želim da budem bogat dok sam još mlad.“Onako kako je želio Musa, a.s., je tako i zamolio.Allah je primio dove Musaa, a.s., i ovaj mladić je postao bogat. Vrijeme je prolazilo, mladić je polahko zalazio u godine. Musa, a.s., je doživio njegovu starost, a on je i dalje bio bogat. Onda se Musa, a.s., obrati Gospodaru riječima:„Gospodaru, zar nisi obećao da ćeš ga učiniti bogatim samo dok je u mladosti?“Pa mu je Allah, dž.š., odgovorio:„O Musa, zaista se stidim da zatvorim vrata opskrbe svom robu, koji je otvorio vrata svoje opskrbe za moje robove!“Iako ova predaja spada u isralijate po svojoj formi nije daleko od istine, ona nosi divno značenje kad je u pitanju slučaj ovog mladića, a to je da se Allah stidi da zatvori vrata Svoje opskrbe, Svoga bogatstva jer je on otvorio sva vrata i puteve bogatstva koje mu je Allah podario drugim ljudima, posebno siromašnima.Iz ovog razloga se niko ne može „takmičiti“ sa Gospodarom kad je u pitanju dobrota i plemenitost, jer ko otvori svoju ruku ljudima, Allah će njemu da otvori Svoju ruku dobročinstva. Dok sa druge strane, vjerniku Allah oduzme imetak i učini ga siromahom nakon što mu je podario bogatstvo , ili Allah mu ne povećava imetak iako se on trudi da postane što bogatiji. Zašto? Zato što se taj isti vjernik nakon bogaćenja uzoholio i na Allaha zaboravio. Allah zna ako vjernik postane bogat da će se uzoholiti, da će vjeru staviti na zadnje mjesto, a imetak na prvo te da siromašni i potrebni od njegovog imetka neće imati koristi.

Vrijednost lijepe riječi

Djevojka prolazeći ulicom zastade pored djeda koji je sjedio na kartonu. Sjedio je ispružene ruke proseći. Skinula je torbu sa ramena, tražeći u njoj novčanik kako bi mu dala koji dinar. Međutim, novčanik nije bio unutra, zaboravila ga je kod kuće. Izgledala je tužno i razočarano. Pomislila je u sebi: „Bože moj, baš danas da ostane.“ Slegla je ramenima i kazala djedu: „Oprosti mi, oče, izgleda da sam zaboravila novčanik, ako Bog da, sutra ako budeš ovdje, sigurno će biti nešto.“ Djed joj reče: „Ne, nema potrebe, dala si mi više nego iko do sada.“ Djevojka ga zbunjeno pogleda i reče: „Kako mislite?“ „Uputila si mi riječ koju mi niko mdo sad nije rekao, kazala si mi ‘oče’, to mi je dovoljno“ – reče djed.Istinu je rekao naš Poslanik, s.a.v.s.:„I lijepa riječ je sadaka.“

Izvor: „Neka pobijedi dobra strana duše“ – Saudin Cokoja Za Akos.ba priredila: Adela Kukić