Preporučujem svim muslimanima da ujutro i navečer, redovno uče ajete i sure iz Kur’ana koje ću spomenuti u narednim redovima.

Ako to budu činili, Allah, dž.š., sačuvat će ih od šejtanskih napada koji opsjedaju mnoge muslimane zbog toga što oni vrlo malo spominju Allaha, dž.š. One koji budu spominjali Allaha, dž.š., ujutro i navečer učeći ove ajete Allah, dž.š., sačuvat će raznih nesreća i nedaća, pogubnih grijeha, raznih briga, tuge i problema.

Treba redovno učiti suru El‐Fatiha i prvih pet ajeta sure El‐Bekara:

“Elif, Lam, Mim, Ova Knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio onoga što im Mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.”

Treba se učiti i Ajetu-l‐Kursiju, posljednja dva ajeta sure El‐Bekara, sure El‐Ihlas, El‐Felek, i En‐Nas, po tri puta.

Onog ko bude ovo činio Allah, dž.š., sačuvat će i u tajnosti i u javnosti, sačuvat će mu iman, džini mu neće moći prići, i neće ga pogađati nevolje.

Autor: dr. Aid el-Karni
Za Akos.ba priredio: Nedim Botić