Otac me udao kada mi je bilo jedanaest godina. U djetinjstvu sam se osjećala kao da sam teret roditeljima. Da li je to zločin imati kćerku?Nakon šesnaest godina braka nedavno sam rodila najmlađu kćerku. Sada imam pet kćeri. Zbog toga što rađam samo kćerke moj muž mi prijeti da će me otjerati.Osjećam se poraženo, ranjeno, poniženo. Nemam više samopoštovanja. Gotovo svakodnevno me maltretiraju. Da li prolazim kroz sve ovo zbog toga što sam mu rodila samo kćerke?Zar i one također nisu djeca? Da li to što sam žena mu to daje za pravo da me svakodnevno tuče?

SAVJET:Ko bude imao tri kćerke i dadne im utočište i hranu, i bude milostiv prema njima, zasigurno mu je obavezan Džennet.” Neki mu čovjek reče: ”A dvije kćerke, Allahov Poslaniče?” Reče: ”I dvije.” (Bilježi El-Buhari u Edebul-Mufred, a šejh Albani je ocijenio hadis hasenom)

Islambosna