1. Brdo Sevr je planina na kojoj se nalazi pećina u kojoj su se krili Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Ebu Bekr, radijallahu anhu tri dana i tri noći od mušričke potjere tokom hidžre iz Mekke u Medinu.
  2. Kada su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Ebu Bekr, radijallahu anhu, stigli u pećinu, Ebu Bekr, radijallahu anhu, je prvo očistio mjesto. Pronašli su nekoliko rupa, pa su ih začepili odjećom. Tako su ostali u pećini gdje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spavao u Ebu Bekrovom, radijallahu anhu krilu.
  3. Dok je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem spavao, nešto je ujelo Ebu Bekra, radijallahu anhu. Osjećao je jake bolove, ali se nije pomjerio kako ne bi probudio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Probudivši se, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je primijetio da je Ebu Bekr, radijallahu anhu, u bolovima, te je svojom blagoslovljenom pljuvačkom pomazao mjesto ugriza i bolovi su nestali kao da se ništa nije desilo.
  4. Tri uzastopne noći, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr, radijallahu anhu, ostali su u pećini i skrivali se.
  5. Ebu Bekrov sin Abdullah, radijallahu anhuma, tokom noći je dolazio do pećine, a u Mekku se vraćao ujutro. On je svake noći dolazio na brdo Sevr i obavještavao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekra, radijallahu anhu, o kurejšijskim aktivnostima, a Kurejšije nisu imale pojma gdje se oni nalaze.
  6. Ebu Bekrov, radijallahu anhu rob, dovodio je pred pećinu stado kako bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekr, radijallahu anhu, mogli piti svježe mlijeko.
  7. Allah, dželle šanuhu, naredio je pauku da na ulazu u pećinu isplete mrežu i poslao dva goluba da pred ulazom naprave gnijezdo, kako bi mušrici kad to vide pomislili da se niko ne nalazi unutra.
  8. Kada je kurejšijska potjera došla blizu pećine, Ebu Bekr, radijallahu anhu, se uplašio za Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, sigurnost. Međutim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je umirio rekavši da je Allah s njima dvojicom.
  9. Nakon što su vidjeli paukovu mrežu i gnijezdo, Kurejšije su zaključile da se niko ne nalazi u pećini i vratili su se. A nakon tri dana boravka u pećini Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Ebu Bekr, radijallahu anhu, su nastavili put hidžre ka Medini.

saff.ba