Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić / saff.ba

Ramazan je mjesec neizmjernih Allahovih blagodati, berićeta i svekolikog dobra. Ramazan je isto tako i mjesec velikih nagrada za postače. U ovom tekstu spomenut ćemo tri velike nagrade kojima se svaki postač nada i koje ne bi mijenjao za cijeli dunjaluk i sve što je na njemu.

Teško onome ko dočeka ramazan, a ne budu mu oprošteni grijesi

Ramazan je mjesec koji je Allah učinio prilikom za čišćenje i oslobađanje od grijeha i traženja oprosta od Uzvišenog, od Onoga čija milost je pretekla Njegovu srdžbu. Uzvišeni Allah u Kur’anu je objavio: ”Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na Pravom putu istraje.” (Ta-ha, 82.)

Prenosi se od Džabira ibn Semure da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Došao mi je Džibril i rekao: ‘Muhammede, ko bude živio sa jednim od roditelja, pa roditelj umre a on uđe u vatru, Allah ga udaljio od Svoje milosti. Reci: -Amin!’, i ja sam rekao: Amin! Zatim je rekao: ‘Muhammede, ko dočeka mjesec ramazan i umre a ne bude mu oprošteno i uđe u vatru, Allah ga udaljio od Svoje milosti. Reci: -Amin!’, i ja sam rekao: Amin! Onda je rekao: ‘Muhammede, u čijem prisustvu bude spomenuto tvoje ime, pa ne donese salavat na tebe i umre te uđe u vatru, Allah ga udaljio od Svoje milosti. Reci: Amin!’, pa sam rekao: Amin!”’ (Ibn Huzejme i Ibn Hiban)

Rekao je također: ”Ko posti ramazan vjerujujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.” (Buharija i Muslim)

Ebu Seid el-Hudri prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Neće nijedan musliman postiti jedan dan na Allahovom putu, a da ga Allah neće udaljiti od vatre sedamdeset godina.”

Pravo na šefa’at (zauzimanje) Muhammeda, s.a.v.s., na Sudnjem danu

Druga nagrada postačima je pravo na Muhammedov, s.a.v.s., šefa’at i zauzimanje na Sudnjem danu. Šefa’at se spominje u ajetu: ”Toga Dana će biti od koristi posredovanje samo onoga kome Milostivi dopusti i dozvoli da se za nekoga zauzima.” (Ta-ha, 109).

A Muhammed, s.a.v.s., rekao je: ”Kako ćete se ponašati kada vas Allah sakupi na Sudnjem danu na jednom mjestu kao što se strijele sakupe u tobolac, u Danu koji traje 50.000 godina?” (Silsila es-sahiha, hadis br. 2817.)

Toga Dana ljudi će tražiti da se neko za njih zauzima kod Allaha da prestane patnja ili da se smanji, pa će otići kod Adema, a.s., ali će on reći: ”Žao mi je, ja vam ne mogu pomoći.” I tako će ići od poslanika do poslanika – od Nuha, Ibrahima, Musaa do Isaa, a.s., i svi će im isto odgovoriti. A kada dođu do Muhammeda, s.a.v.s., on će im reći: ”Meni pripada to pravo.” Nakon toga, Muhammed, s.a.v.s., učinit će sedždu pred Allahom, a Allah će mu reći: ”Muhammede, podigni glavu, kaži bit ćeš saslušan, traži dat će ti se.” Poslanik, a.s., će reći: ”Gospodaru, moj ummet, moj ummet!” Allah će mu reći: ”Idi i izvedi iz Džehennema sve pripadnike tvoga ummeta u čijem srcu je bilo i trun imana (vjerovanja).” Muhammed, s.a.v.s., će se tri puta vraćati, a četvrti put će reći: ”Gospodaru moj, dozvoli mi da izvedem iz Džehennema sve pripadnike moga ummeta koji su nekada izgovorili: la ilahe illallah”, pa će mu Allah reći: ”Tako Mi Moje veličine i uzvišenosti, izvest ću iz Džehennema sve one koji su govorili: la ilahe illallah.” (Buharija)

Osim toga, dobra djela će se zauzimati za ljude na Sudnjem danu. Imam Ahmed bilježi hadis od Ibn Omera, r.a., u kojem je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Post i Kur’an će se zauzimati za čovjeka na Sudnjem danu. Post će reći: ‘Gospodaru, ja sam ga spriječio od jela i pića, pa mi dozvoli da se zauzimam za njega.’ A Kur’an će reći: ‘Gospodaru, ja sam mu uskratio san noću, pa dozvoli da se zauzimam za njega.’ I Allah će prihvatiti njihovo zauzimanje.”

Allahovo zadovoljstvo i gledanje u Njegovo lice

Na kraju dolazi najveća nagrada, Allahovo zadovoljstvo i gledanje u Njegovo lice.

Ebu Seid el-Hudri prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: ”Allah će se obratiti stanovnicima Dženneta, riječima: ‘O stanovnici Dženneta!’ Oni će odgovoriti: ‘Odazivamo Ti se, Gospodaru, u Tvojoj ruci je svako dobro!’ Onda će ih upitati: ‘Jeste li zadovoljni?’ Odgovorit će: ‘A kako da ne budemo zadovoljni, Gospodaru, kada si nam dao ono što nikome nisi dao.’ Allah će ih upitati: ‘Hoćete li da vam dam nešto bolje od toga?’ Odgovorit će: ‘A šta je to bolje od ovoga, Gospodaru?’ Allah će im tada reći: ‘Dozvoljeno vam je Moje zadovoljstvo, nikada se na vas neću rasrditi.”’ (Buharija, Muslim i Ahmed)

U drugoj predaji dolazi: ”Kada džennetlije uđu u Džennet, Allah će im reći: ‘Želite li nešto više od toga?’ Odgovorit će: ‘Zar nam nisi lica učinio svijetlim, zar nas nisi u Džennet uveo i spasio nas Džehennema’, pa će Allah otkriti zastor i džennetlijama neće biti ništa draže od gledanja u Allahovo lice.” (Muslim i Tirmizi)

Allahu Dragi, oprosti nam grijehe u ovom mubarek mjesecu ramazanu, omogući nam šefa’at Tvoga miljenika Muhammeda, s.a.v.s., upiši nas u Tvoje odabrane robove i ne uskraćuj nam Tvoje zadovoljstvo i gledanje u Tvoje lice na Sudnjem danu. Amin!