Ova lijepa godišnja tradicija poznata je kao “Dan halifa” i narod Mekke je već duže vrijeme poštuje na Dan Arefata.

Nešto više od milion hadžija jučer je nakon sabah-namaza krenulo na put prema Arefatu, a boravak na ovom mjestu je jedan od tri farza ili tri temeljna obreda hadždža, pete islamske dužnosti, piše Hanuma.ba.

Deveti dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara zul-hidždžeta, poznat i pod nazivom Dan Arefata, ove godine je 27. juna.https://www.youtube.com/embed/qK-zm6rcYmA

Narod Mekke nekoliko godina upražnjava lijepu tradiciju. Naime, lokalno nazvan “Yawm Al-Kholeef”, dan je kada žene, dječaci i starci iz Mekke izlaze u mesdžid Al Haram kako bi obišli Kabu i obavljali tavaf, sve kako harem Kabe ne bi bio prazan. Muškarci prate hodočasnike pet kilometara ravno istočno do doline Mina, dok žene i djeca nastavljaju do Velike džamije. (Hanuma.ba)