To je savjet svakom muslimanu i muslimanki koji žele Džennet, a ovaj savjet nije od mene nego od Gospodara svjetova, kada kaže On subhanehu ve te’ala: »Budite čvrsto uz one koji se Gospodaru svome mole ujutro i navečer u želji da naklonost Njegovu zasluže, i ne skidaj očiju svojih s njih iz želje za sjajem u životu na ovome svijetu, i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.« [El-Kehf, 28]Ako želiš Džennet, žudi za društvom zbog kojeg se, kada ih vidiš, sjetiš Allaha… kada ti govore, govore ti svako dobro… Čuvaj se onih koji rade loša djela, a stalno se sjećaj ovog ajeta: »Na dan kad nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: ‘Kamo sreće da sam se uz Poslanika pravog puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!? – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.« [El-Furkan, 27-29]Taj neko ko se spominje u ovom ajetu (koji odvraća od Kur’ana nakon što biva priopćen – prim. prev.) je onaj koji radi loša djela, koji te poziva kaseti (CD-u) sa pjesmama, pokvarenom (besramnom) filmu, poročnom magazinu i svemu onome što odvraća od pokornosti Allahu i od Njegova zikra.Kaže Uzvišeni: »Tog dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji,« tj. na Sudnjem danu, »postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.« [El-Zuhruf, 67]Svaki će dragi postati neprijatelj svome voljenom, osim onih koji su se voljeli u ime Allaha… Svaki će se prijatelj odricati svoga prijatelja, osim onih čije je prijateljstvo bilo na pokornosti Allahu…

Ako si od onih koji su iskušani druženjem sa onima čije ih prijateljstvo ne približava Allahu, onda ih se odrekni sada prije nego se oni budu odricali tebe… Ali kada i gdje? Što se tiče vremena, ono je poznato… a što se tiče mjesta, pa to će biti u Džehennemu: »Kada će se glavešine, za kojima su se drugi povodili, svojih sljedbenika odreći i kada će veze koje su ih vezale prekinute biti, i oni patnju doživjeti.« [El-Bekare, 166]Ako se družiš sa ljudima, druži se sa najboljima od njih. Nemoj se družiti sa lošima, pa da stradaš sa onim koji je loš. Na kraju, molim Allaha subhanehu ve te’ala da te uputi na svako dobro i odstrani od tebe svako zlo, oprosti ti grijehe i olakša tvoje stanje! Neka je Allahov salavat na našeg Vjerovjesnika Muhammeda Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.

Autor: Abdul-Muhsin ibn Abdurrahman
Iz brošure “Sjećet ćete se onoga što sam vam govorio” Menhež