Kada god te zadesi neko iskušenje i kada osjetiš da nečeš moći jos dugo da se boriš sa njim neka ti je tada na umu ovaj hadis…

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Kada je Allah stvorio Džennet poslao je Džibrila da ode do Dženneta i rekao mu: ‘Idi i vidi šta sam pripremio za stanovnike Dženneta u Džennetu!’ On je otišao i pogledao, pa se vratio i rekao: ‘Tako mi Tvoje moći, za njega neće čuti niko, a da neće ući u njega.’, pa je Allah naredio da se okruži i prekrije neugodnostima (tj. putevi koji vode ka Džennetu su okruženi sa raznim iskušenjima i neugodnostima, n. op.), pa mu je rekao: ‘Vrati se i pogledaj!’, pa je otišao i pogledao. Zatim se vratio i rekao: ‘Tako mi Tvoje moći, bojim se da u njega niko neće ući.Zatim ga je poslao da ode do Džehennema i rekao mu: ‘Idi i vidi šta sam pripremio za stanovnike Džehennema u Džehennemu!’ On je otišao i pogledao, kad tamo vatra jedna drugu uništava, pa se vratio i rekao: ‘Tako mi Tvoje moći, za njega neće čuti niko pa uči u njega.’, pa je Allah naredio da se okruži i prekrije strastima, pa mu je rekao: ‘Vrati se i pogledaj!’, pa je otišao i pogledao. Zatim se vratio i rekao: ‘Tako mi Tvoje moći, bojim se da ga se niko neće spasiti.’“(Et-Tirmizi, Ebu Davud, šejh Albani je potvrdio njegovu vjerodostojnost u više svojih djela. Pogledaj: Sahih ve daif Sunen Et-Tirmizi, 6/60 str., Sahih ve daif Sunen Ebu Davud, broj 4744)

Dragi brate, kada god te zadesi neugodnost i sikušenje, strpi se, znaj da je to put ka Džennetu. Kada god pomisliš da se odazivaš pozivu duše i pozivu šejtana da slijediš svoje strasti i činiš grijehe, suzdrži se, znaj da je to put ka Vatri.

Mr. Pezić Elvedin N-um