Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Dobra djela štite od ružnih završetaka, bolesti i propasti i tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara…” (Hakim, hadis sahih, Sahihul-Džami’a, 3795, Albani); “…sadaka briše grijeh kao što voda gasi vatru.” (Tirmizi, Ibn Madže, hadis sahih, Sahihul-Džami’a, 5136, Albani);“Liječite svoje bolesne sadakom” (Ebu Šejh, hadis hasen, Sahihul-Džami’a, 3358, Albani)Prethodni hadisi, kao i drugi koji nisu spomenuti, ukazuju na to da sadaka udaljava od osobe Allahovu srdžbu. Kada nema srdžbe, onda Allahova milost obuhvata roba. Ako sadaka briše grijehe robova, onda ne ostaje ništa osim pokornost Allahu i obožavanje. Allah se, Svojom milošću, plemenitošću i dobrotom, smiluje čovjeku u bolestima, iskušenjima i poteškoćama koje su ga zadesile.Rekao je Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao: “Zaista sadaka zapanjujuće djeluje u otklanjanju različitih vrsta problema, čak i pokvarenjacima ili nepravednicima, čak i nevjernicima. Zaista, Allah radi sadake otklanja od čovjeka probleme. Ovo je poznata stvar kod ljudi, bez obzira da li se radilo o njihovim prvacima ili običnom narodu, i stanovnici zemlje prihvataju ovo pravilo jer su se uvjerili u njegovu tačnost.” (Vabilu Sajjib)

Prenosi se da je neki čovjek upitao Abdullaha b. Mubareka o čiru koji mu se pojavio na koljenu prije sedam godina i objasnio mu da ga je liječio različitim lijekovima, da je pitao liječnike, ali mu to ništa nije koristilo. Rekao mu je Ibn Mubarek: “Idi i iskopaj bunar u mjestu u kojem ljudi trebaju vodu i ja se nadam, ukoliko tu nađeš izvor, da će ti se zaustaviti krvarenje.” Čovjek je to uradio i Allah ga je izliječio. (Sijeru E’alami-n-Nubela)

(Doktor Salih b. Ahmed b. Rida, profesor hadisa i hadiskih znanosti) religis