Ukoliko muževi optuže svoje supruge za nemoral, a ne budu imali svjedoke, zakleće se Allahom četiri puta da govore istinu a peti put će prizvati na sebe Allahovo prokletstvo ako lažu, a to će isto učiniti i supruge i nakon toga će se razvesti i nikada neće više imati mogućnost sklapanja brakaAllah Uzvišeni kaže: A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdiće svoje svjedočenje zakletvom Allahom, i to četiri puta da, zaista, govore istinu, a peti put da ga pogodi Allahovo prokletstvo, ako laže! A ona će kazne biti pošteđena, ako se četiri puta Allahom zakune da on, doista, laže, a peti put da je stigne Allahova srdžba, ako on govori istinu. (En-Nur 6-9)Buharija navodi predaju Abdullaha b. Omera, r.a, u kojoj se navodi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, razvodio supružnike koji su se međusobno optuživali i zakleli se da je ono drugo počinilo blud s drugom osobom. (Hadis bilježi Buhari u Sahihu: 68 – Kitabu-t-talak, 34 – Babu-t-tefriki bejne-1-mutela’inejni, hadis br. 5. 313.)

Izvor: Šefik Kurdić Obrada: www.religis.com

Pročitajte još: Želite li da vam Allah oprosti grijehe dok jedete i pijete?

Allahu Ekber: Činite li ovaj zikr prilikom jela i pića?Od adaba jela i pića je učenje bismille prilikom otpočinjanja jela i pića, jedenje desnom rukom, zajednička sofra i zahvala Allahu, dželle šanuhu, poslije jela tj. zahvala na blagodati. O ovome se prenose vjerodostojni hadisi u Sahihu-Muslimu.Prenosi Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem da je Se’id ibn Ubade došao Poslaniku, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, sa hljebom i uljem, pa je Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, jeo i rekao:“Postači se kod vas iftarili, vašu hranu jeli čestiti i meleki na vas salavate donosili.”Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, također, kaže:“Ko nešto pojede od hrane i kaže: “El-hamdu lillāhillezī at’amenī hāzā ve rezekanī min gajri havlin minnī ve lā kuvvetin” (tj. Hvala Allahu Koji me je nahranio ovim i opskrbio me bez moga učešća u tome) bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.”(Prenosi Et-Tirmizi)Ka’b ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jeo sa tri prsta, a ruku bi olizao prije nego što je potre. Bilježi Muslim, br. 2032.Jedan od mudrosti ovih propisa jeste i ta što se jedući sa tri prsta i oblizivajući istih, povećava berićet u našoj hrani i piću.Dakle, ovo je još jedan od prijedloga kako jedući hranu možemo usput i zikr činiti…A znate li zašto je lijepo i preporučeno da ponudimo hranu svom gostu musafiru? Zato što njegova dova može biti uzrok da nam Allah oprosti. Dakle, nudeći mu hranu imamo i sevape i ako Bog da oprost grijeha.

DOVA ONOM KO TE NAPOJI ILI TI PONUDI PIĆE: „Allahu, nahrani onog ko je mene nahranio i napoji onog ko je mene napojio!“ (Bilježi Muslim)

akos.ba