Pitanje: Na vašem portalu pročitala sam da je poželjno da supružnik prouči dovu prije spolnog odnosa i da je poželjno da uzme abdest ukoliko želi ponovo prići svojoj supruzi. Odnosi li se to i na supružnicu?

Odgovor: Hvala i zahvala pripadaju Svevišnjem Allahu! Na pitanje koje ste postavili, možemo odgovoriti s nekoliko aspekata.Prvo, propisano je da čovjek prouči dovu prije spolnog odnosa, a nema smetnje u tome da je prouči i žena.Drugo, sunnet je da se čovjek abdesti između spolnih odnosa, a ipak je bolje da se okupa. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenio je sljedeći hadis: “Neka čovjek uzme abdest između spolnih odnosa” (Muslim, 466). U drugoj verziji kaže se: “Neka čovjek između spolnih odnosa uzme abdest onako kako ga uzima za namaz” (Ahmed, 10795. Šejh Šuajb el-Arnaut, u opaskama na djelo el-Musned, 3/28, veli da je hadis u ovoj verziji prenesen s ispravnim lancem prenosilaca.)Na pitanje: “Kako treba postupiti čovjek koji želi sa svojom suprugom imati nekoliko spolnih odnosa?”, šejh Ibn Usejmin odgovorio je: “U vezi s onim ko želi sa svojom suprugom imati više spolnih odnosa, postoje tri stepena: prvo, da se okupa između spolnih odnosa, i to je najbolje; drugo, da između spolnih odnosa uzima abdest, i to je manje vrijedno od prethodnog stepena; i, treće, da ima nekoliko spolnih odnosa ne uzimajući ni abdest ni gusul, a to je, opet, manje vrijedno od prethodnih dvaju stepena. Ovdje treba obratiti pažnju na to da supružnici ne bi trebali zaspati poslije spolnog odnosa, a da ne uzmu abdest ili da se pak ne okupaju.” (Medžmuu fetava, 11/167)Uzimanje abdesta između spolnih odnosa sunnet je samo u pogledu muškaraca, na temelju Ebu Seidovog, radijallahu anhu, predanja koje smo naveli.Članovima Stalne komisije za izdavanje fetvi postavljeno je sljedeće pitanje: “Treba li i žena uzeti abdest prilikom drugog spolnog odnosa, na temelju hadisa u kojem se to preporučuje?” Oni su na to odgovorili ovako: “Utemeljeno je da samo muškarac u tom slučaju uzme abdest jer se na njega, a ne na ženu, odnosi hadis: ‘Neka čovjek uzme abdest između spolnih odnosa’” (Fetavel-ledžnetid-daima, 19/350). A Gospodar najbolje zna.

islamqa / islampo