VAŽNO ZA SVE!!!
Od PONEDJELJKA, 19. 6, nastupaju najbolji dani u godini. Allahu su sva dobra djela u tim danima najdraža i bitnija pa samim tim i nama na našim vagama teža i korisnija.
Dva rekata namaza, kao i ostale nafile, u tim danima su vrijedniji od 2 rekata noćnog namaza u zadnjoj trećini ramazana.
Posebno se preporučuje zikr u vidu tesbiha (subhanallah), tahmida (elhamdulillah) i tehlila (la ilahe illallah), kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima.
Zaista je ogroman gubitak ne iskoristiti ovakve prilike za našeg ahiretskog konta popravak.
Gospodaru, učini nas u narednim danima istinskim pobjednicima a ne pravim gubitnicima!!!

Jasmin Duric