Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., stigao u Medinu kad je on imao osam godina. Majka ga je uzela za ruku i odvela kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekla: “O Allahov Poslaniče, svaki čovjek i žena u Medini su vas darovali, a ja nemam ništa drugo osim mog dijeteta. Uzmite ga da vas pomaže u vašim potrebama.”

“Služio sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., deset godina. Tokom tog perioda nikad me nije istukao, zlostavljao ni zagalamio na mene. Nikad me nije ljutito pogledao.

Prvi savjet koji mi je dao bio je:

“O moj sinko! Čuvaj moje tajne i bićeš pravi vjernik.”

Enes, r.a., kaže: “Nikad i nikome nisam otkrio Poslanikove, s.a.v.s., tajne iako su to od mene tražili moja majka i Poslanikove, s.a.v.s., supruge.

Također mi je rekao: “O moj sine! Budi temeljiti kad uzimaš abdest i dva voljeće te dva meleka (koja bilježe čovjekova djela) i produžiće ti se život.

“O Enese! Vodi računa o tome da se ispravno kupaš dženabeta (obvezno kupanje), ako tako budeš činio, sa tebe će spasti svi grijesi i zlo.”

Enes, r.a., je upitao: “Kako da to učinim?”

A Poslanik, s.a.v.s., mu odgovorio: “Pokvasi korijen kose i protrljaj kožu”

“O moj sinko! Ako si u mogućnosti, stalno budi pod abdestom, jer onaj koga smrt zatekne a on pod abdestom, stiče stepen šehida.”

“O moj sinko! Ako si u mogućnosti, stalno donosi salavate na mene jer će onda meleki moliti Allaha da ti oprosti (grijehe).”

“O moj sinko! Nastoj da obavljaš pokoju nafilu u svojoj kući. (Ibn ‘Asaakir 9/253)

“O Enese! Kada činiš ruku, nastoj da raširiš prste dok si oslonjen na koljena i da su ti laktovi daleko od tijela.”

“O moj sinko! Kada podigneš glavu sa rukua, neka se tvoji udovi vrate na prvobitnu poziciju. Allah na Sudnjem danu neće ni pogledati onog koji ne uspravlja leđa kad se vraća sa rukua.”

“O moj sinko! Kad učiniš sedždu, čvrsto stavi glavu i dlanove na tlo. Nemoj žuriti u činjenju sedžde da budeš poput kljucanja horoza. Nemoj u namazu sjediti poput lisice ili pasa.”

“Uzdrži se od okretanja u namazu, jer to je propast. Ako je baš nužno (dopušteno je) u dobrovoljnom namazu, a ne u farz-namazu.”

“O moj sinko! Kad izlaziš iz kuće nazovi selam onima koji ostaju, vratićeš se kući s oprostom.”

“Također imaj na umu da je svaki drugi musliman bolji od tebe.” (Ibn ‘Asaakir i jedan od Taberanijevih prenosilaca)

“O moj sinko! Kad god uđeš u kuću nazovi selam sebi i svojoj porodici. (U tome vam je bereket).” (Sunen Tirmizi, hadis br. 2698 i Ibn ‘Asaakir)

“O moj sinko! Ako možeš provesti dan i noć da nemaš zlobe u svom srcu prema bilo kome, onda to učini, jer će ti to olakšati polaganje računa (na Sudnjem danu).”

“O moj sinko! Ovo je moj sunnet. Ko oživi (voli) moj sunnet, on mene voli i biće sa mnom u Džennetu.” (Sunen Tirmizi, hadis br. 2678, Ibn ‘Asaakir i jedan od Taberanijevih prenosilaca)

“O moj sinko! Ako budeš slijedio moje savijete, ništa ti neće biti (od toga) draže do smrti.”

Literatura: Musned Ebi Ja’la i El-Mu’džemus-Sagir, vidi Medžme’uz-zavaid, vol.1, str. 271-272

Autor: Muhammad bin Harun

Izvor: Al-Miftah

Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

(akos.ba)