Pojašnjenje riječi Uzvišenog: „…A Allah najbolju opskrbu daje.“ Kur’an, El-Džumu’a, 11.Opskrba (rizk) se ne ograničava samo na novac i hranu, i materijalna dobra. Allahova opskrba je mnogo šira i obuhvata mnoge stvari…

Opskrba je:– kad vam Uzvišeni podari dobre prijatelje;– kad imate mir i čistu savjest;– kada imate miran san, i krov iznad glave;– kad ugledate nešto lijepo što vas usreći;– kad vam Uzvišeni podari nekog ko vas voli i oprašta vam greške;– kad pročitate nešto prekrasno;– kad uživate u milosti vašeg oca i majke;– kad imate nekog bliskog ko vam je utjeha u danima tuge;– kad se družite s braćom ili sestrama koji vam osmijeh vrate na lice;– kad imate poštovanja prema onima oko vas;– opskrba se krije i u osmijehu vašeg djeteta;– u poklonu koji dobijete od nekog dragog vam;– u vašoj sposobnosti da vodite brigu o sebi;– i sve što mi imamo jeste opskrba od Svevišnjeg. O Allahu, opskrbi nas Svojim zadovoljstvom, jer Ti si Onaj Koji najbolju opskrbu daje.

Autor: Salih El-Megamisi Za Sebil.eu preveo i obradio: Nedim Botić