Poslanik Muhammed, mir nad njim, je tražio zaštitu od siromaštva i uporedio ga je sa poniženjem rekavši: “Allahu moj, ja ti se utičem od siromaštva, neimanja i poniženja.“Takođe je siromaštvo spomenuo zajedno sa nevjerovanjem: „…i utičem ti se od siromaštva i neverovanja.“Ovo je dokaz da je siromaštvo veoma opasno i da ono čovjeka može odvesti u nevjerovanje. Sačuvao nas Bog toga. Poslanik, mir nad njim, se suprostavljao siromaštvu tako što je podsticao na rad i izbjegavanje traženja imetka od drugih. On je kazao: „Da neko od vas uzme svoje uže i da rano ode u brdo kako bi sakupio drva i prodao ih, pa se od toga hranio i milostinju djelio, bolje mu je nego da traži od ljudi.“

I rekao je Vjerovesnik, mir nad njim: „Ne priliči vjerniku da se ponižava.“I rekao je: „Kada bi se vi oslonili na Boga onako kako treba, On bi vas opskrbljavao kao što opskrbljuje ptice. One porane gladne, a vrate se site.“Ptica porani kako bi tražila opskrbu, ide i vraća se i ne staje osim na mjestu na kojem je vidjela hranu. Ona ne prestaje da spominje Boga u zraku sve dok ne vidi vodu pa se spusti kako bi se napila. Sve je ovo traženje opskrbe i činjenje uzroka koji vode do nje, a prije svega toga je oslanjanje na Boga, a pribjegavanje NJemu je prvi uzrok kojim se rješava siromaštvo u Islamu.Poslije ovoga dolazi milostinja koja se daje onima koji nemaju mogućnosti da rade ili onima kojima njihov imetak ne pokriva potrebe. Oni uzimaju imetak koji se sakupi putem zekata. To je obaveza koja se uzima iz imetaka bogatih i daje onima koji su siromašni.Nakon ovoga dolazi sadaka (milostinja) koju bogati dobrovoljno izdvajaju kako bi time zaradili dobro djelo i nagradu od Uzvišenog Boga.

Rekao je Uzvišeni Bog: I oni u čijim imecima bude određen dio za onoga koji prosi i za onoga koji (je potreban ali) ne prosi. (Kur’an, poglavlje El-Mearidž, 24-25.)I rekao je: I hranu su davali – mada su je i sami želeli – siromahu i siročetu i zarobljeniku. (Kur’an, poglavlje Ed-Dehr, 8.)Rekao je Poslanik, mir nad njim: „Ko bude imao jahalicu viška, neka je da onome ko nema, a ko bude imao viška opskrbe neka da onome ko nema.“[6]

Odlomak iz knjige “Muhammed Božiji Poslanik”, dr. Ahmed el- Mezjed – islamhouse.com