PROBLEM: Es-selamu alejkum! Već godinama svoga muža savjetujem da prestane piti alkohol, kockati se, slušati muziku, međutim, kako godine prolaze i što je stariji, sve je gori, naročito u pogledu alkohola i muzike. U meni se budi odbojnost prema njemu. Nekad ujutro moram izračiti sobu da bih obavila sabah-namaz jer se osjeti na alkohol. Želim napomenuti da sam pokrivena, hvala Allahu, izvršavam vjerske obaveze koliko mogu, namaz redovno obavljamo i djeca i ja. Moj sin i ja jednostavno se stidimo njegovog ponašanja, a ništa ne možemo promijeniti. Stoga vas molim da mi pomognete svojim savjetom, šta da radim u ovoj situaciji. Allah vas nagradio na vremenu koje ćete izdvojiti za moj problem!

SAVJET: Ve alejkumusselam Hvala Allahu Gospodaru svjetova, salavat i selam na Poslanika Njegova a zatim: Osnova je da nije dozvoljeno ženi muslimanki da živi sa mužem koji ne klanja ili na to još radi velike grijehe poput spomenutih. Osoba koja se vrati vjeri a njen supružnik to odbije dužna je da mu da rok od 3 mjesečnice ili 3 mjeseca da se vrati vjeri, primi Islam ili počne ga praktikovati ako se smatrao muslimanom te ako nakon toga odbije onda je supružnik-pokajnik bio muškarac ili žena dužan da se razvede. Ovo je osnova i ovako bi svi trebali postupati, također se pokazao kao dobro sredstvo kojim se utiče na povrakat islamu druge strane, međutim Allah nikog ne opterećuje preko mogućnosti.Vama na osnovu spomenutih pravila kao i opisa Vašeg stanja preporučujem da postupite isto i ako mislite da nema koristi od ponovnog pozivanja a prošlo je dosta vremena preporučujem vam da se ukoliko ste u mogućnosti odmah odvojite od muža i sa djecom počnete živjeti islamskim životom znajući da:
– ‘Ko se na Allaha osloni On mu je dovoljan’ (Kur’an)
-‘Ko se Allaha boji On će mu izlaz naći’ (Kur’an)
-‘Ko ostavi nešto radi Allaha On će mu zamijeniti boljim.’ (Hadis)
A Allah najbolje zna.

Na pitanje odgovorio: Jasmin Durić, prof. num.com