Zašto bi umrla osoba izabrala udjeljivanje sadake kada bi se vratila na dunjaluk, u ajetu : “Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem ” a nije rekla da obavim umru , namaz ili da postim. Kazali su učenjaci :Umrla osoba je spomenula sadaku samo zbog toga jer je vidjela kakva je nagrada za nju nakon što je preselila, pa povećajte davanje sadake jer će osoba na Sudnjem danu biti u hladu svoje sadake. (Sead ef. Islamović)

Pročitajte još: Čudim se onome ko pokopava mrtve, a ne uzima pouku

Pobožni učenjaci su govorili:Čudim se onome ko se istinski pouzdava u Allaha, a onda se brine i strahuje za svoju budućnost.Čudim se onome ko je u potpunosti siguran u Allahovu milost, a zatim očajava u pogledu izbavka iz tegobe i nevolje.Čudim se onome ko istinski vjeruje u Allahovu mudrost, a onda prigovara Allahu na odredbi i sudbini.Čudim se onome ko u potpunosti vjeruje u Allahovu pravednost, a potom sumnja u kraj tlačitelja i zulumćara.Čudim se onome ko je siguran u smrt, a onda se raduje prolaznim užicima i ne priprema se za smrt.Čudim se onome ko je siguran u postojanje Džehennema, a zatim se smije.Čudim se onome ko vidi kako dunjaluk prolazi, a zatim se smiruje sa prolaznim dunjalučkim užicima.Čudim se onome ko je ubjeđen u Dan obračuna, a ne radi i ne sprema se za taj dan.Čudim se onome ko tvrdi da voli Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a potom ostavlja njegov sunnet.Čudim se onome ko uči Kur’an, a ne radi po njemu.Čudim se onome ko tvrdi da mu je šejtan neprijatelj, a zatim ga sluša i slijedi.Čudim se onome ko pokopava mrtve, a ne uzima pouku.Čudim se onome ko jede nafaku koju mu Allah daje, a ne zahvaljuje Allahu na tome.Čudim se onome ko se bavi nedostacima i mahanama drugih ljudi, a sebe zaboravlja.Čudim se onome ko podiže ruke u dovi, a zatim ustrajava u grijehu.Čudim se onome ko pere svoje lice nekoliko puta dnevno, a ne pere svoje srce ni jedanput.

saff.ba