Danas sve češće možemo čuti kako mladi zajedno, ali nevjenčano, žive. Zaljube se, zavole se, pa odluče “zajedno živjeti” čekajući neka “bolja vremena” da svoju ljubav okrunišu brakom. Dragi roditelji, ako ste vi slučajno svoj život tako započeli ne dopustite svojoj djeci istu pogrešku. Ne ohrabrujte ih u grijehu. Šta uopće znači “zajedno živjeti”?! Blud je težak i opasan grijeh čije posljedice ne osjećaju samo počinitelji nego i njihovi najbliži članovi porodice, pa i cijelo društvo. Ako ste vjernici, ne možete svoju djecu podržavati u grijehu. Ne možete govoriti “ma nek se samo djeca vole” , “nek je samo brat musliman ili sestra muslimanka (pravdajući težak grijeh pukom pripadnošću islamu)”. Nije isto, i nikada neće biti, kada dvoje mladih svoju ljubav legaliziraju šerijatskim vjenčanjem i kada je konzumiraju prije vjenčanja kroz blud. Nije isto ni kada se djeca rode u bludnoj vezi i u čistom braku. Naravno, djeca nisu ništa kriva za grijeh svojih roditelja. Štoviše, djeca rođena u bludnoj vezi na Sudnjem danu žalit će svome Gospodaru na svoje roditelje zato što su ih začeli u grijehu, a ne u braku. Zato, odgajte svoju djecu na islamskom moralu, govorite im o teškim posljedicama bluda te ih hrabrite da što prije ulaze u brak i ne bojte se za njihovu nafaku. Allah je Onaj Koji ih je stvorio, Koji im je život udahnuo u maternicama majki njihovih, pa im je sigurno i nafaku odredio.


Mirza Mešić