Činjenje istigfara ( estagfirullah – Allahu, oprosti mi), predano, skrušeno i svim srcem, zaista, uz Allahovu pomoć, može da riješi mnoge čovjekove probleme.Nedavno, jedan od mojih fb prijatelja, posalo mi je pitanje porukom, da li je dozvoljeno činiti istigfar sa nijetom da se dobije posao.Da, dozvoljeno je, ne samo posao, nego bilo koji problem koji se nađe pred tobom. Dakle, možeš činiti istigfar sa nijetom da ti ili neko tvoj ozdravi, da posao nađeš i dobiješ, da ti Allah sačuva djecu i porodicu svakog zla i nesreće, da dobiješ potomstvo, da ti rode usijevi, da se vratiš živ i zdrav sa dugog putovanja i sl. Znači, bilo koja potreba, želja ili problem, može se rješavati putem istigfara, iskreno i skrušeno.Uzvišeni je rekao:””O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i POKAJTE Mu se, a On će vam slati kišu obilnu i dat će vama još veću snagu, uz onu koju imate, i ne odlazite kao mnogobošci.” (Hud, 52.)“I govorio je (Nuh, a.s.): ‘Tražite od Gospodara svoga OPROST jer On, doista, mnogo prašta;On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati.” (Nuh, 10-12)“Da od Gospodara svoga OPROSTA TRAŽITE i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnoga časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu”.(Hud,3)

Zato, svako do nas, može svaki dan, minimalno, 500 puta da kaže:”Estagfirullah.” Dok se voziš u autu, busom, tramvajem, dok šetaš, radiš nešto van kuće i sl., sa nijetom onoga šta tebi treba.

Portal Svjetlo Dunjaluka