Radi jačanja bračnih veza i mnogih drugih koristi islam je preporučio supružnicima mnoge stvari, a neke je zabranio. Jedna od zabranjenih stvari je i širenje vijesti o vlastitoj bračnoj intimi.Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Zaista će na najlošijem stupnju kod Allaha na Sudnjem danu biti čovjek koji opći sa svojom ženom i ona sa njim, a zatim oda njene tajne.“[1]Ovaj hadis, iako na prvi pogled ukazuje da se propis odnosi eksplicitno na muškarce, općeg je karaktera. Kao što je zabranjeno (haram) muškarcu da širi i iznosi u javnost bračnu intimu, isto tako je i ženi zabranjeno da to čini.Spomenuto se može shvatiti iz sljedećeg hadisa koji je općeg karaktera i odnosi se podjednako i na muškarce i na žene: Esma bint Jezid, radijallahu anha, bila je kod Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, a kod njega su sjedili muškarci i žene, pa je on rekao: „Možda muškarci opisuju spolni odnos sa svojim suprugama, a možda i žene to čine!“ Ashabi su pognuli glave šuteći, a Esma je rekla: „Da, Allahov Poslaniče, zaista to one čine, a i oni to čine!“ On reče: „Ne činite to! Primjer toga je kao primjer šejtana koji na putu sretne šejtanicu pa sa njom spolno opći a ljudi gledaju u njih.“Imam Munavi veli: „S tim u vezi, na ženu se odnosi propis kao i na muškarca: zabranjeno joj je širiti tajne svog muža, kao naprimjer, da kaže: ‘On brzo doživljava orgazam’, ili ‘On ima velik spolni organ’, ili nešto drugo što se odnosi na spolni odnos.“
Često se dešava da muškarci među sobom, pa i žene, do u detalje pričaju kako su proveli prvu bračnu noć, što je, na osnovu spomenutih dokaza, zabranjeno.

Čitajući izjave učenjaka o ovom pitanju, naći ćemo da kažu kako postoje i slobodniji ljudi glede širenja bračnih tajni pod izgovorom podučavanja, kao što je podučavanje mlađeg brata pitanjima spolnog odnosa, odnosno „pripremanje“ djevojke (tu ulogu obično preuzimaju njene rodice ili prijateljice) za prvu bračnu noć. Širenje bračne intime je zabranjeno i podučavanje drugih osoba nije validan razlog da se o tome govori. Naime, neupućen u intimne stvari može se tome podučiti a da se čovjek ne poziva na svoj bračni život, već da ga poduči govoreći općenito, bez spomena konkretnih osoba.

“Islamski priručnik bračne intime” – prof. Elvedin Pezić obrada: NOVI HORIZONTI