Kada postanete bespomoćni i razočarani u pogledu nekog posla, a kako biste obnovili svoju snagu i odlučnost, kada legnete u krevet, treba izgovarati 33 puta Subhanallah, 33 puta El-hamdulillahi i 33 puta Allahu ekber.

Pročitajte i ovo:

Džabir saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: – Za onog koji izgovori “Subhana-l-Lahi-l-‘azim ve bi hamdihi” – Slavljen neka je Uzvišeni Allah i neka Mu je hvala – bit će u Džennetu zasađena palma!Abdullah, sin Kajsov, saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, upitao ga: – Da li bi želio, Abdullahu, sine Kajsov, da te uputim ka jednoj od dženetskih riznica? Odgovorih mu: – Kako da ne bih, Allahov Poslaniče?! A on kaza: – Izgovaraj riječi “La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi” – Nema pomoći niti moći mimo Allaha!Allahu su najdraže četiri riječi: “Subhane-l-Lahi, ve-l-hamdu li-l-Lahi, ve la ilahe ille-l-Lahu, va-l-Lahu ekber” – Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, nema boga osim Allaha, Allah je najveći. Neće ti škoditi da počneš s bilo kojom od njih. I ne zovite svoje dijete Jesar, Rebah, Nedžih, niti Efleh nego ćeš kazati: “Je li on tu?”, a on, ipak, ne bude pa će uzvratiti: “Nije!”Sa’d, sin Ebu – Vekasov, pripovijeda da je neki beduin obratio se Poslaniku, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekavši mu: – Pouči me nečemu što ću izgovarati! Poslanik mu kaza: – Izgovaraj: “La ilahe illa-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, Allahu ekber kebiren ve-l-hamdu li-l-Lahi kesiren. Subhana-l-Lahi Rabbe-l-alemine. La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-‘Azizi-l-Hakim!”

– Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema, Allah je najveći veličinom; Hvala Allahu mnogo puta; Neka je slavljen Allah, Gospodar svjetova; Nema pomoći niti moći mimo Allaha Moćnog i Mudrog! Nato će beduin: – Ove riječi su za Gospodara moga, a koje su za mene (moje dobro)? Poslanik mu kaza: – Izgovaraj “Allahumma-gfir li ve-rhamni ve-hdini ve-rzukni”– Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, na Pravi put me usmjeri i opskrbu mi daj!Džabir, sin Abdullahov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, saopćava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario, kazao: Najbolja je dova “El-hamdu li-l-Lahi”- Hvala Allahu, a najbolji spomen Allaha je “La ilahe illa-l-Lahu” Nema boga osim Allaha!Trajno vrijedne riječi su: “Subhana-l-Lahi ve-l-Hamdu li-l-Lahi ve la ilahe illa-l-Lahu, va-l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi”– Neka je slavljen Allah, i neka Mu je hvala. Nema boga osim Allaha i On je najveći. Nema pomoći niti moći mimo Allaha!

Portal Svjetlo Dunjaluka