Jučer je pred Komisijom za polaganje hifza Rijaseta IZ-e u BiH posljednje ajete napamet proučio Muhamed Vrtagić i tako stekao časno zvanje hafiza Kur’ana Časnog.
Muhamed Vrtagić je rođen 2003. godine u Tuzli. Osnovnu školu je završio u Gračanica Selu kod Živinica. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli 2022. godine. Student je Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.
Muhamed je hifz učio pred muhafizom Mirnesom Spahićem, profesorom Kiraeta u Behram-begovoj medresi, kojem je ovo 40. hafiz.

Muftijstvo tuzlansko