Kakav je stav po pitanju upotrebe zlatnog escajga, zlatnog naliv-pera, tabakere, sata idr.

Pitanje: Svi znamo daje muškarcima zabranjeno nositi zlato. Postoje li u šerijatu upute o nošenju bijelog zlata?

Odgovor: Dr.Muzammil Siddiqi, bivši predsjed­nik ISNA-e, pojasnio je:,,U brojnim hadisima, Poslanik, a.s., zabranio je muškarcima svog ummeta da nose nakit od čistog zlata i odjeću od čiste svile.Osim toga, islamski pravnici zabranjuju upotrebu zlatnih nalivpera, zlatnih satova, zlatnih tabakera, zlatnog escajga.Ti predmeti su zabranjeni, osim onda kad je u njima neznatan udio zlata ili ako nisu zlatni ili su pozlaćeni veoma malom količinom zlata.Postoje brojni hadisi o tome.Naprimjer, prenosi se od Alije, r.a., da je Poslanik, a.s., uzeo svilu u desnu, a zlato u lijevu ruku i rekao: ‘Ovo dvoje je haram muškarcima moga ummeta’ (prenosi se u Tirmizijevom Sunenu, hadisbr. 1.642, i kod Nesaija, hadis br. 5.170).U hadisima se ne pravi razlika između žutog i bijelog zlata. Koristi se generalni izraz zlato. Zato možemo reći da su sve vrste zlata, kao što su prirod­no i čisto zlato, zabranjene muškarcima. Dozvoljene su ženama.Muškarci smiju koristiti srebro, ali ne i zlato. To je Allahova naredba, koju nam je prenio Poslanik, a.s. Trebamo se držati svih naredbi, bile one u Kur’anu ili vjerodostojnom sunnetu“.Dakle, jasno je daje muškarcima zabranjen zlatni nakit, nebitno je radi li se o bijelom ili žutom zlatu, jer je u oba slučaja riječ o zlatu, samo sa različitim primjesama drugih metala, odakle potiču i razlike u boji.

Preuzeto iz knjige:
“Internet fetve – odgovori na ovovremena pitanja” Izabrao i priredio: Fikret ef. Pašanović
Prijevod sa engleskog: Niđara Pašanović
Izdavač: Libris, Sarajevo, 2007. 198 str. Akos.bA