Humanitarna organizacija „SADAKA“ organizuje akciju pod nazivom „Sendviči za učenike osnovne i srednje škole“ za drugo polugodište, a koja ima za cilj obezbijediti sendviče učenicima koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica, kako bi na školskim odmorima zajedno sa svojim vršnjacima mogli pojesti obezbijeđeni sendvič koji je neko za njih uplatio.Znamo da mnogi roditelji nemaju novčana sredstva da svom djetetu uplate sendvič u školi. Stoga smo uočili potrebu i opravdanost za pokretanjem ponovo ove akcije kako bi roditeljima i učenicima olakšali.Ova plemenita akcija može biti dodatna motivacija tokom njihovog školovanja i obrazovanja, jer svi znamo koliko je obrazovanje za nas Bošnjake važno.Zahvaljujući anonimnim donatorima imamo već za 16 učenika obezbijeđen sendvič u školi do početka mjeseca Ramazana, tačnije do 05.05.2019. godine.Organizacija „SADAKA“ ima još zahtjeva za negdje oko 25 učenika kojima je potrebno obezbijediti sendviče u školi.
Ovim putem pozivamo sve Vas da se uključiti u našu akciju kako bi pomogli učenicima iz socijalno ugroženih porodica.Da bi se obezbijedio sendvič jednom djetetu za drugo polugodište tj. do početka Ramazana potrebno je 70 KM.Uključite se sa svojim donacijama i pomozite ovu akciju.Uzvišeni Allah dž.š kaže: “Ko uradi koliko je trun dobra, vidjet će ga.” (Ez-Zelzele, 7).

Detaljne informacije potrazite na fb stranici: Humanitarna Organizacija Sadaka-Bužim – sadakabuzim.ba