Oni koji su se odazvali Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i koji budu klanjali i često uzimali abdest bit će prepoznatljivi na Sudnjem danu po svijetlim i bijelim licima. U Buharijinom Sahihu se bilježi hadis od Ebu Hurejre da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Moj će se ummet na Sudnjem danu raspoznavati po bijelim i svijetlim licima od tragova abdesta.“ Ovo svjetlo i bjelina bit će ukras vjernika na Sudnjem danu.U Muslimovom Sahihu se bilježi hadis od Ebu Hurejre, koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ukras vjernika će dopirati do mjesta dokle je dopirao abdest.“ Sa ovim ukrasom od svjetlaće se raspoznavati ovaj ummet među ostalim narodima i po tome će Allahov Poslanik, s.a.v.s., raspoznati svoje sljedbenike među ostalim ljudima i neće biti nikakve razlike između ashaba i drugih sljedbenika.U Muslimovom Sahihu je zabilježen hadis od Ebu Hurejre, koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., došao na neko groblje i rekao: „Esselamu alejkum boravište naroda koji vjeruje! I mićemo vam se, inšallah pridružiti, a želio bih da vidimo našu braću.“ Ashabi upitaše: „Zar mi nismo tvoja braća, Allahov Poslaniče?“ Poslanik, s.a.v.s., odgovori: „Vi ste moji ashabi, a braća su oni koji još nisu došli na ovaj svijet.“ Ashabi upitaše: „Kako ćeš prepozanti one koji još nisu došli a od tvog su ummeta, Allahov Poslaniče?“ Poslanik, s.a.v.s., odgovori: „Recite mi, kada bi čovjek imao konja bijele grive i bijele glave, da li bi ga mogao prepoznati među potpuno crnim konjima?“ Rekoše: „Mogao bi, Allahov Poslaniče.“ Poslanik, s.a.v.s., reče: „Naša će braće doći svijetlih i čistih lica od abdesta, a ja ću ih predvoditi na Havd (vrelo Poslanikovo, s.a.v.s.).“

Imam Ahmed prenosi vjerodostojnim senedom od Ebu Derda’a, koji prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ja sam prvi kome će biti dozvoljeno da učini sedždu na Sudnjem danu i prvi kome će biti dozvoljeno da podigne glavu. Pogledat ću ispred sebe i prepoznati svoj ummetmeđu ostalim narodima. Pogledat ću iza sebe, s moje desne i lijeve strane, i prepoznat ću ih.“ Neki čovjek upita: „Allahov Poslaniče, kako ćeš prepoznati svoj ummet među ostalim narodima od Nuha, a.s., pa do vremena kada je živio tvoj ummet?“ Poslanik, s.a.v.s., odgovori: „Lica mojih sljedbenika će biti svijetla i bijela od tragova abdesta i niko drugi neće izgledati kao oni. Prepoznavat ću ih i po tome što će im knjiga sa njihovim djelima dolaziti sa desne strane i prepoznat ću ih po tome što će ispred njih ići njihovi potomci.“

Sulejman El-Eškar  Portal Svjetlo Dunjaluka