Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Postoje djela zbog kojih meleki uče dove za vjernike i vjernice koji čine takva djela. Ovdje ćemo spomenuti tri takva djela.

Posjećivanje u ime Allaha

Jedno od djela zbog kojih meleki uče dove za vlasnika tog djela jeste i posjećivanje (zijaret) muslimana u ime Allaha. Stoga, ako želiš da meleki uče dove za tebe, za tvoj lijep i sretan život na ovome i na budućem svijetu, onda posjećuj svoju braću muslimane tražeći time samo Allahovo zadovoljstvo i nagradu. Ebu Hurejre, r.a., prenosi hadis u kojem je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko obiđe bolesnika ili posjeti brata muslimana, dozove ga glasnik i kaže mu: ‘Čist si i čisti su tvoji koraci! Ti si sebi pripremio mjesto u Džennetu.’ (Ahmed i Tirmizi; šejh Albani je hadis okvalificirao kao vjerodostojan u djelu ”Sahih et-tergib vet-terhib”, br. 2578.)

Udjeljivanje sadake

Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nema dana, a da na Zemlju ne siđu dva meleke, pa jedan od njih kaže: ‘Allahu, nadoknadi onome ko udjeljuje’, a drugi kaže: ‘Allahu, podaj propast onome ko škrtari!”’ (Buharija i Muslim)

Iz ovog hadisa zaključujemo da onaj ko udjeljuje sadaku ima više koristi od sadake nego siromah kojem udjeljuje. Hadis također ukazuje na Allahovo obećanje da će olakšati puteve dobra onome ko udjeljuje sadaku, kao i na prijetnju i uskraćivanje blagodati onome ko škrtari.

Dova za muslimana u odsutnosti

Onaj ko uči odvu za svoga brata muslimana u odsutnosti, melek aminuje na njegovu dovu i moli Allaha da mu podari dobro koje on traži za svoga brata muslimana. Naime, u hadisu koji prenosi Safvan ibn Umejje, r.a., Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Dova muslimana za brata muslimana se uslišava. Pored glave onoga ko uči dovu za svoga brata muslimana stoji melek i kad god vjernik moli za neko dobro svome bratu, melek kaže: ‘Amin! I tebi isto tako.”’ (Muslim) Stoga, ako želiš da meleki aminuju na neku tvoju posebnu dovu, onda upućuj dove Allahu za svoju braću muslimane, a posebno za svoju rodbinu i prijatelje, i znaj da će se korist od te dove tebi vratiti.

saff.ba