Savjet svima koji žele da nauče Kur’an…

Nemojte vjerovati šejtanu koji će vas na sve načine pokušati zastrašiti i udaljiti od Kur’ana.

Ne vjerujte mu kad vam govori da ste licemjerni, da učite Ku’ran radi ljudi i radi slave;

ne vjerujte mu kad vam kaže da niste dovoljno pametni, dovoljno ustrajni, dovoljno jaki;

ne vjerujte mu kad vam kaže da imate previše grijeha, previše slab iman, previše mahana da biste bili hafizi i hafize;

ne vjerujte mu kad vam kaže ste previše lijeni, neodgovorni, neorganizovani;

ne vjerujte mu kad vas savjetuje da ‘malo’ odmorite od učenja, da malo gledate svašta, slušate svašta i pričate svašta;

ne vjerujte mu kad vas savjetuje da ne ponavljate redovno stranice, da ne idete muhafizu, da Kur’anu ne date prioritet;

ne vjerujte mu kad vam kaže da vi ne možete biti hafizi i hafize iz bilo kojeg razloga, jer šejtan je vaš otvoreni neprijatelj i ne želi vam dobro.

Za Akos.ba piše: Nedim Botić