ŠTA BI UČENJACI HANEFIJSKOG MEZHEBA REKLI DA VIDE NAŠE STANJE ?!

ŠTA BI UČENJACI HANEFIJSKOG MEZHEBA REKLI DA VIDE NAŠE STANJE ?!
Velik broj učenjaka hanefijskog mezheba smatrao je da je glas žene općenito avret.
Kako bi samo izgledalo da neko od spomenutih velikana danas dođe i izađe u javnost s takvim stavom?
Vjerujem da bi mnogi “čuvari tradicije” i zagovornici postojanja “umjerenog bosanskog islama” spomenute učenjake proglasili “vehabijama” ili konzervativcima koji ne razumiju stvarnost, i koji sve svode na formu.
Oni su, Allah im se smilovao, smatrali da je ženi zabranjeno da glasno izgovara telbiju na hadžu tokom boravka u ihramima, a svi znamo da je to ibadet, jer je, kako kažu, ženin glas fitna, kao što su kazali da bi žena, ako bi proučila ezan povišenim glasom, bila grješna zbog toga.
Šta bi oni, Allah im se smilovao, kazali da vide naše pokrivene sestre, “bule”, kako našminkane i dotjerane učestvuju na koncertima pred velikm auditorijem muškaraca, i koji se još direktno prenosi putem televizije, maksimalno uljepšanim glasom uče mevlude, u pratnji “duhovne muzike” izvode kaside, ilahije i sl.?
Ovo je samo jedan, u dugom nizu pokazatelja, da smo mi veoma daleko od hanefijskog mezheba, na koji se toliko pozivamo.
(Spomenuti stav učenjaka hanefijskog mezheba pogledati u sljedećim knjigama: El-Mebsut, 3/43; Bedai’us-senai’a, 1/150; El-Binaje, 2/112; Hašijetu Ibn Abidin, 1/406; Tebjinul-hakaik, 1/161) piše Elvedin Pezić