Pitanje: Esselamu alejkum. Koliko sam upoznat Allah će oprostit svojim robovima za one grijehe koje smo učinili nama lično.Za grijehe koje smo pričinili drugima snosićemo odgovornost, recimo ogovaranje. Opšte je poznato da je ogovaranje grijeh i loša osobina neke osobe i da veliki broj ljudi i dalje isto čini i pored znanja o štetnosti ovog ponašanja. Na jednom linku našao sam sljedeće: “Ko kaže u toku jednog dana sto puta:Subhanallahi ve bi hamdihi ( Slavljen je Allah i Njemu pripada sva hvala) oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene.” (Buharija). Koliko je ovo tačno, jer evo jedan primer uzeću sebe ovde ogovarača. Ja svaki dan ogovaram i izučim sto puta: Subhanallahi ve bi hamdihi i biće mi oprošteni svi grijesi, čak i ako ne postim, i ako ne klanjam i ako ne dajem zekat i ako ne odem na Hadž a budem imao mogućnost za to? Ovo mi je vrlo nejasno?

Odgovor: Alejkumusselam. Veliki grijesi se ne poništavaju niti praštaju osim sa tevbom. Dokaz za to su riječi Uzvišenog: “Ako se budete klonuli velikih grijehova, onih koji su vam zabranjeni, Mi ćemo vam preći preko manjih ispada vaših” (En-Nisa’, 31).Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg bilježi Muslim od Ebu Hurejre, radijallahu anhu: “Pet namaza (farzova) i od džume do džume praštaju ono što je među sve dok ih ne prekriju veliki grijesi”. Ovaj ajet i hadis kao i mnogi drugi ukazuju da se sa dobrim djelima ne praštaju veliki grijesi. Ovo je stav velike većine učenjaka ovog Ummeta.A dobra djela koja poništavaju i sa kojima se praštaju veliki grijesi su primanje Islama, obavljanje Hadždža i hidžra. Dokaz za to je hadis kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu u kojem je ‘Amr ibn El-‘As, radijallahu anhu, kada je htio da da bej’u (prisegu) Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, uvjetovao mu je da mu budu grijesi oprošteni, pa mu je rekao:“Zar ti ne znaš da Islam poništava ono što je bilo prije njega, da hidžra poništava ono što je bilo prije nje i da Hadždž poništava ono što je bilo prije njega”. A da iskrena tevba poništava velike grijehe nema razilaženja među učenjacima.Prema tome, veliki grijesi se praštaju samo sa tevbom, obavljanjem Hadždža, hidžrom i primanjem Islama. To kako si ti shvatio, da se učenjem te dove prašta ostavljanje namaza, posta ili Hadždža, djelo gibeta i slično je apsolutno neispravno. Ve billahi tevfik.

Dr. Zijad Ljakić, religis