Adel Šabanović imao je samo osam godina kad su srpske paravojne formacije upale u Vlasenicu i počele proganjati, zarobljavati i ubijati Bošnjake. S porodicom je izbjegao u Srebrenicu, gdje je 1995. godine preživio genocid.

Šabanović je izgubio 22 člana porodice, a sam kaže da “Bog najbolje zna kako mu je”.

“Teško mi je kad se sam zatvorim između četiri zida i kad počnu navirati sjećanja. Imao sam osam godina, 16. maja 1992. kada su u moje selo Zaklopče upale srpske snage”, prisjeća se Šabanović.

Šabanović se sa nanom krio u pećinama oko Srebrenice da bi kasnije izbjegao u taj grad. I u Srebrenici je Adel svjedočio masakrima civila.

Adel danas živi na rubu egzistencije. Šabanović kaže da ima onih koji mu pomažu, ali je mali broj takvih.

“U tim trenucima osjetiš da nisi sam. Znam da nikome nije lako, ali i ako mi se samo nasmiju – dobro je”, kaže Šabanović.

senzor.ba