Ibnul-Kajjim el-Dževzi, rahimehullah, navodi više od stotinu efekta i koristi od zikra.Spomenut ćemo samo neke od njih:

– zikrom se odbija i ukroćuje šejtan,
– postiže zadovoljstvo Milostivog,
– odstranjuju brige i žalosti iz srca,
– u srce se nastanjuju radost, sreća i širokogrudnost,
– osnažuje srce i tijelo,
– prosvjetljava lice i srce,
– postiže izobilje u nafaki,
– čisti srce od naslaga duhovne hrđe, odnosno grijeha,
– spašava od Allahove, dž.š., kazne,
– uzrokuje spuštanje Allahovog, dž.š., smiraja, milosti i prisustvo odabranih meleka,
– upošljava jezik i tako eliminiše ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, laž i bestidan govor, – unosi sigurnost u srce mu’mina na dan polaganja računa.                                                                                                                                                   ~ Zikr će onome koji se sjeća Allaha, dž.š., biti svjetlo na dunjaluku, svjetlo u kaburu i svjetlo koje će mu prethoditi kada bude prelazio sirat ćupriju.
~ Zikr omogućuje boravak u džennetskoj bašči još na ovom svijetu, svakom onom ko boravi u skupovima gdje se spominje i veliča Allah, dž.š.
~ Skupovi koji se sazivaju radi spominjanja Allaha mjesta su na kojima borave meleki na zemlji.
~ Zakiruni (oni koji puno spominju Allaha) bit će predvodnici na Kijametskom danu.
~ Često spominjanje Allaha daje sigurnost čovjeku da ne padne u vode munafikluka jer se munafici malo sjećaju Allaha.

Znaj brate i sestro da je nemoguće pobrojati sve koristi koje se postižu spominjanjem Allaha Uzvišenog. Oni koji Ga se stalno sjećaju, u Allahovoj su zaštiti i na visokim položajima kod Njega. On im iz obilja svoga nadoknađuje i velikodušno ih nagrađuje. Sa zikrom nestaje zaglušenosti u ušima, zamršenosti jezika i koprene ispred očiju. Allah je zikrullahom ukrasio jezike onih koji Ga se sjećaju, i nurom ukrasio oči onih koji gledaju. Nemarno srce je kao slijepo oko, gluho uho, ili oduzeta ruka. Vrata između Gospodara i roba Njegova su otvorena sve dok je rob u zikru. Ta vrata zatvaraju se samo insanskim nehajem.Neki Primjeri zikrova iz prakse Muhammeda, Salallahu alejhi ve sellem:Reci 100x SubhanAllah,Reci 100x SubhanAlllahi we bi Hamdihi,Reci 100x SubhanAllahi wel Hamdu-lillahi,Reci 100x Estagfirullah,Reci 100x La ilahe-illAllah,Reci 100x La ilahe ill-Allahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej`in kadir (ujutro i navečer)Reci 100 x SUBHANALLAH & LA ILAHE ILL-ALLAH – poslje Sabah namazaČesto izgovarati: LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA-BILLAHČesto izgovarati: Subhan-Allahi ve bi Hamdihi, Subhan-Allah-il AzimČesto izgovarati: Subhan-Allahi, Vel-Hamdu-Lillahi, Ve La-ilahe-Ill-Allahu, vAllahu EkberČesto i redovno Učenje Allahove Knjige – Kur’ana.– Lijepo je postepeno uvesti u praksu ove zikrove, i redovno učiti, pokušati, i sebi zadati za cilj, da sve navedene zikrove praktikujemo, kako bi postali milioneri dobrih djela, hasenata uz Allahovu Pomoć.
putem-islama