Pa zar ovo nije dokaz Allahove milosti?

Želiš li danas zaraditi hiljadu dobrih djela, a da ti se izbriše hiljadu grijeha?

Pitaš se kako?
Lahko, da ne može biti lakše…

Od Ebu Seida, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao (ashabe):

“Da li neko od vas može da u toku jednog dana zaradi hiljadu dobrih djela?”

Jedan od prisutnih upita:

“A kako da neko od nas zaradi hiljadu dobrih djela u toku dana?”
Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori:

“Onaj ko u toku dana stotinu puta izgovori:

SUBHANALLAH, bit će mu upisano hiljadu dobrih djela ili izbrisano hiljadu njegovih grešaka.”

(Sahihu Muslim, Poglavlje o zikru, br. hadisa 2698)

svjetlo-dunjaluka