1. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao lijep ishod – Uzvišeni Allah kaže:“Onima koji vjeruju i čine dobra djela – blago njima, njih čeka divno prebivalište.” (Er-R’ad, 13:29)Uzvišeni Allah također spominje šta je Musa, alejhis-selam, rekao svom narodu:“Musa reče narodu svome: ‘Molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi, zemlja je Allahova, On je daje u naslijeđe kome On hoće od robova Svojih; a lijep ishod će biti za one koji se budu Allaha bojali.’” (El-A’raf, 7:128)Allah, subhanehu ve te’ala, obećava lijep ishod za vjernike. Ne brinite o teškoćama kroz koje trenutno prolazite jer vjernike čeka lijep ishod.

2. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će nas spasiti – Uzvišeni Allah kaže:“Poslije smo spasavali poslanike Naše i one koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je Naša da spasimo vjernike.” (Junus, 10:103)Poslanik Junus, alejhis-selam, se nalazio u stomaku ribe u tri sloja tmine: tmina utrobe ribe, morska tmina i noćna tmina. Ipak, kada je zamolio Allaha, subhanehu ve te’ala, rekavši:“…pa poslije u tminama zavapi. ‘Nema boga osim Tebe, Uzvišen neka si! Ja sam, zaista, bio od onih koji su nasilje učinili!’” (El-Enbija, 21:87)Allah, subhanehu ve te’ala, je čuo njegovu molbu koja je dolazila iz tri sloja tmine:“Pa mu se odazvasmo i tegobe ga spasimo; eto, tako Mi spašavamo vjernike.” (El-Enbija, 21:88)3. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao hidajet (uputu) – Uzvišeni Allah kaže:“One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na pravi put uputiti, zato što vjeruju. Rijeke će teći ispred njih u Džennetima zadovoljstva.” (Junus, 10:9)Uputa je ono što nam najviše treba. Samo zato što smo vjernici ne znači da nam ne treba uputa. Nama treba uputa u svakom trenutku našeg života.Najčešća dova, koju vjernik čini, se nalazi u suri El-Fatiha:“Uputi nas na Pravi put.” (El-Fatiha, 1:5)Allah, subhanehu ve te’ala, će uputiti iskrene vjernike na Pravi put zbog njihovog imana. Mi ne možemo da živimo bez tevfika (upute i uspjeha) koji dolazi od Allaha, subhanehu ve te’ala.4. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao berićete (blagoslove) – Uzvišeni Allah kaže:“A da su stanovnici naselja vjerovali i bogobojazni bili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.” (El-A’raf, 7:96)Srca vjernika treba da potvrde ono što su poslanici objavljivali i da traže blagoslove onog a ne ovog svijeta.Ipak, Allah, subhanehu ve te’ala, ponekad blagoslovi ovaj ummet i na ovom svijetu. Neka od tih vremena su već prošla, a neka bi tek trebala da dođu. U vrijeme Isaovog, alejhis-selam, ponovnog dolaska na Zemlju, život će biti ispunjen blagoslovima.

5. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao mir i sigurnost – Uzvišeni Allah kaže:“Bit će sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju: oni će biti na Pravom putu.” (El-En’am, 6:82)Samo nam Allah, subhanehu ve te’ala, može dati mir/spokojstvo.Na primjer, pobjeda u Bici na Bedru je podarena Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovoj vojsci u kojoj je bilo oko 300 sljedbenika, iako je nevjernika bilo oko 1.000. Ova armija nevjernika je u svakom pogledu izgledala da je u boljem položaju, osim u duhovnom smislu. Oni su imali najbolja sredstva i opremu, a bile su tu čak i neke žene koje su pjevale ratne pjesme da ratnike podstaknu na borbu i podignu moral. Na drugoj strani su bile dove poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, koje je on upućivao ponizno u svom šatoru.Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, išao prema Bedru, odsjeo je kod jednog pješčanog brda, a izvori Bedra su bili između njega i mušrika. Tada muslimane snađe neka slabost, a šejtan im ubaci u srca smutnju i dobaci im: “Vi tvrdite da ste štićenici Allaha Uzvišenog i da je među vama Njegov Poslanik, a mušrici su vam već ovladali izvorima, a vi ste po strani!”Uzvišeni Allah kaže:“Kad je On učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio, i da bi od vas šejtanovo uznemiravanje odstranio, i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio.” (El-Enfal, 8:11)Tada je Allah, subhanehu ve te’ala, na njih spustio sakinu (mir/spokojstvo) i obilnu kišu, pa su se muslimani napili i očistili, te je Allah od njih odstranio šejtanske spletke. Pored toga, On, subhanehu ve te’ala, je tom kišom učinio prohodnijim pijesak, pa su i muslimani i njihove deve mogli ići po njemu bez problema i doći do neprijatelja. Tako je Allah učvrstio njihova stopala na tom pijesku. Uzvišeni Allah ih je učvrstio i unutrašnjom i vanjskom hrabrošću. Unutrašnjom – tako što im je dao sabur prilikom sukoba sa neprijateljem, a vanjskom – tako što nije dozvolio da budu poraženi.6. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao magfiret (oprost) – Uzvišeni Allah kaže:“Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili Allah obećava oprost i nagradu veliku.” (El-Maida, 5:9)Svaki čovjek čezne za Allahovim oprostom.Uzvišeni Allah također kaže:“Reci: ‘O robovi Moji, koji ste u grijesima pretjerivali, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.’” (Ez-Zumer, 39:53)Ovaj plemeniti ajet je poziv svim grješnicima, nevjernicima i drugim na tevbu (pokajanje). Ovo je obavijest od Allaha Uzvišenog da će On oprostiti sve grijehe onom ko se pokaje od njih, pa makar oni bili kao morska pjena.

7. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao punu nagradu – Uzvišeni Allah kaže:“A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, On će punu nagradu dati. A, Allah ne voli nasilnike!” (Ali-Imran, 3:57)Allah, subhanehu ve te’ala, će dati vjernicima pomoć i pobjedu na ovome svijetu, a na drugom svijetu visoke džennetske stupnjeve.Uzvišeni Allah također kaže:“Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?!” (Er-Rahman, 55:60)8. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da ne treba da strahujemo niti da se žalostimo – Uzvišeni Allah kaže:“Onima koji vjeruju, i dobra djela čine, i namaz obavljaju, i zekat daju, pripada nagrada kod Gospodara njihova. Za njih nema straha i oni ne treba da se žaloste!” (El-Bekare, 2:277)Poznati učenjak Abdusselam, rahimehullah, je otišao sa svojim studentima u posjetu kod jednog tiranina. Abdusselam, rahimehullah, je u početku govorio tiho, onda mu je glas počeo postajati glasniji i oštriji, pa je na kraju počeo upirati prst u tiranina. Njegovi studenti su očekivali da će mu, zbog načina na koji se obraćao ovom tiraninu, u svakom trenutku sablja odsjeći glavu. Kada su izašli napolje, studenti su ga upitali: “Šta ste to uradili? Kako ste mogli da mu se obraćate na taj način?” On je odgovorio: “Kada sam zamislio Allahovu veličinu, onda je onaj tiranin ispred mene postao manji od mrava.”Ovo se desilo kada je on stavio stvari u pravu perspektivu. Vjernici također prolaze kroz situacije u kojima osjećaju strah jer je strah prirodni instinkt. Kada se ljudsko srce puni imanom, onda dolazi do eliminacije straha. I što god je iman veći, strah je manji.9. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će nas izvesti iz tmina na svjetlo -Uzvišeni Allah kaže:“Allah je zaštitnik onih koji vjeruju, izvodi ih iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju zaštitnici su taguti, odvode ih sa svjetla u tmine! To su stanovnici Vatre i u njoj će vječno ostati.” (El-Bekare, 2:257)Allah, subhanehu ve te’ala, izvodi iskrene vjernike iz tmine nevjerstva, sumnje i rezignacije na svjetlo jasne, očigledne i lahke Istine, dok šejtan uljepšava neznanje i zablude u kojima se nevjernici nalaze i time ih odvodi sa Puta istine na put kufra (nevjerstva i laži).

10. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike – Uzvišeni Allah kaže:“A Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike.” (EN-Nisa’, 4:141)Vjera islam će ostati dominantna i potpomognuta do Sudnjeg dana. Uzvišeni Allah neće dati nevjernicima argument niti pobjedu nad vjernicima, sve dok su oni istinski vjernici.11. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao zaštitu – Uzvišeni Allah kaže:“Allah, doista, štiti vjernike, Allah sigurno ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.” (El-Hadž, 22:38)Allah, subhanehu ve te’ala, ističe da On, dželle-šanuhu, štiti Svoje robove koji se na Njega oslanjaju, koji se Njemu obraćaju, te da ih On, dželle-šanuhu, Svojom podrškom i pomoći čuva od zla opakih i spletki nečasnih. Allah, subhanehu ve te’ala, će zaštititi iskrene vjernike. Ako neka osoba ovo ne shvaća, onda nešto nije u redu sa njenim imanom.12. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao lijep život – Uzvišeni Allah kaže:“Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” (En-Nahl, 16:97)Ovo je obećanje Uzvišenog Allaha svakome ko radi dobro, a taj rad bude u skladu sa Kur’anom i sunnetom Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Takav će proživjeti lijep život na dunjaluku, a nagradit će ga Allah, subhanehu ve te’ala, najljepšom nagradom i na ahiretu za ono što je radio. Lijep i ugodan život obuhvata sve vrste blagodati kojima se razveseljuju i napajaju naša srca na dunjaluku i na ahiretu.Abdullah bin Umer prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uspio je i pobijedio onaj koji se pokorio, dovoljno se opskrbio i zadovoljan je onim što mu je Allah, dželle-šanuhu, dao.” (Ahmed)Iskreni vjernici imaju veoma dobar život. Neka vas ne zavarava to što vidite bogatog nevjernika koji, naizgled, ima cijeli svijet u svojim rukama. Vi ne možete da vidite ono što se dešava u njegovoj duši. On ne zna šta vjernici osjećaju jer on to nikada nije osjetio. On se osjeća sretnim zato što posjeduje mnoge materijalne stvari, ali on ne zna da postoji nešto mnogo bolje od toga. Njegove grudi su stiješnjene u njegovoj zabludi. Uvijek je uzrujan, zbunjen i sumnjičav.Ibn Tejmijje, rahimehullah, je rekao:“Kad bi kraljevi znali kakvu sreću i zadovoljstvo osjećamo u našim srcima, borili bi se protiv nas svojim sabljama da nam to oduzmu.”Uzvišeni Allah kaže:“A onaj ko se okrene od Opomene Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti.” (Taha, 20:124)Budite sigurni da svako ko nije na Pravom putu ima bijedan život. Allah, subhanehu ve te’ala, nagrađuje iskrene vjernike, koji strpljivo prolaze kroz razna iskušenja i teškoće, osjećajem u njihovim srcima, koji se ne može opisati riječima niti se može kupiti svim bogatstvom ovog svijeta. Ako nemate taj osjećaj u svojim srcima, onda nešto nije u redu sa vašim imanom.

13. Allah, dželle-šanuhu, je obećao da će nas postaviti namjesnicima na Zemlji (temkin) – Uzvišeni Allah kaže:“Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti; oni će samo Meni ibadet činiti, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi grješnici.” (En-Nur, 24:55)Ovo je obećanje Uzvišenog Allaha da će učiniti da umet zavlada ljudima i da će njime popraviti red na Zemlji, da će im potčiniti ljude, da će im zamijeniti strah sigurnošću i vlašću.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:“Allah, dželle-šanuhu, mi je pokazao cijelu Zemlju. Vidio sam njen krajnji Istok i krajnji Zapad. Pokazano mi je da će moj ummet dostići do krajnjih granica Istoka i Zapada.” (Muslim)Dakle, pitanje nije da li će islam pobijediti ili ne. Allah, dželle-šanuhu, i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, su nam obećali pobjedu, i ona će se desiti. Pitanje je da li ćemo i mi učestvovati u toj pobjedi ili ne.Prenosi El-Bera’ ibn Azib, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Volio bih da sam sreo svoju braću!” Rekoše: “O Allahov Poslaniče, zar mi nismo tvoja braća?” Reče: “Vi ste moji ashabi, a moja su braća ljudi koji će poslije mene doći i u mene vjerovati, a nisu me vidjeli.” (Muslim)Iskreni vjernici, koji najviše podsjećaju na ashabe, će donijeti pobjedu islamu. Ova čast pripada mu’minima zbog njihove silne ljubavi prema Allahu, subhanehu ve te’ala, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i islamu, zbog njihove potpune poslušnosti prema Allahovim odredbama i zbog njihovog doslovnog slijeđenja sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Autor: Šejh Enver el-Avlaki Izvor: Kavkaz center Prijevod i obrada: Put vjernika