Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., kaže: “Riječ tuga se Kur’anom zabranjuje: ”I nemojte se žalostiti i nemojte tugovati! Vi ćete biti gornji, ali samo ako budete vjernici!“ (Ali Imran, 139) – ili negira: “Allahovi miljenici ne treba da se plaše i ne treba da tuguju!” (Junus, 62.)Tajna navedenog leži u tome što tuga i žalost nikako nisu korisni po srce i šejtan najviše voli kada jedan vjernik zapadne u tugu i očaj kako bi ga omeo i zaustavio u njegovom hodu i napredovanju. Allahov poslanik s.a.w.s., se utjecao Allahu dž.š., od ove bolesti riječima: “Allahu moj, tražim zaštitu Tvoju od brige i tuge!”
Tuga slabi srce, otežava odlučnost, slabi volju i šejtanu nema šta draže od tuge u koju zapada vjernik. Stoga, budite veseli i radosni i optimistični i imajte lijepo mišljenje o Allahu dž.š.. Imajte pouzdanja i oslanjajte se na Allaha dž.š., naići će te na sreću i zadovoljstvo u svemu…Selef bi znao govoriti: “Ja se obraćam Allahu dž.š., dovom za nešto, pa ako mi udovolji ja se obradujem jednom a ako mi ne udovolji ja se obradujem deset puta – jer je prvo bio moj odabir, a drugo je odabir Allaha dšelešanuhu.”Ibnu Sa’adi rhm., je rekao: “Život je svakako kratak pa ga nemoj još više skraćivati brigom, tugom i žalošću!”Budi čovjek živa srca koje odiše smirenošću i zadovoljstvom!

Priredio Sead Jasević Portal Svjetlo Dunjaluka